X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
Oikaistu Oikaistu
MEUR 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 768 1 540 1 577
Aineelliset hyödykkeet 344 362 349
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 62 74 83
Muut sijoitukset 16 13 13
Laskennalliset verosaamiset 129 152 131
Muut saamiset 80 99 132
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 399 2 241 2 285
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 280 1 125 1 051
Muut saamiset 1 980 1 743 1 933
Rahavarat 221 292 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 482 3 159 3 363
Varat yhteensä 5 880 5 400 5 648
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 970 1 859 2 016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 306 2 195 2 352
Määräysvallattomien omistajien osuus 20 26 24
Oma pääoma yhteensä 2 326 2 221 2 376
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 746 530 517
Laskennalliset verovelat 117 103 102
Muut velat 275 268 270
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 137 902 889
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 129 198 102
Muut velat 2 288 2 080 2 281
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 417 2 278 2 383
Velat yhteensä 3 554 3 180 3 272
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 880 5 400 5 648

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?