X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 7–9/2018 7–9/2017 2017
Liikevaihto 3 642 3 471 1 330 1 175 4 911
Liiketoiminnan muut tuotot 27 38 11 16 60
Kulut -3 250 -3 106 -1 173 -1 037 -4 312
Poistot ja arvonalentumiset -92 -93 -31 -30 -134
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 10 7 3 3 13
Liiketulos 337 316 141 127 538
Rahoitustuotot ja -kulut -29 -37 -11 -17 -47
Tulos ennen veroja 308 280 130 110 491
Tuloverot -75 -70 -29 -28 -117
Raportointikauden tulos 233 210 101 82 375
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 233 209 101 83 375
Määräysvallattomat omistajat 1 -1
233 210 101 82 375
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,39 0,35 0,17 0,14 0,63
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?