X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 384 362 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -32 -27 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 352 335 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -7 -5 -10
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -3 -6 -18
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut -5 -9
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -6 -1 -2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -15 -19 -37
Liiketulos 337 316 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?