X
MenuSulje
Open navigation

Markkinakehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti parani jonkin verran vuoden 2018 aikana, ja sitä tuki kysynnän kausiluonteinen nousu vuoden loppua kohden. Merenkulun markkinoilla matkustajalaivasegmentti kehittyi myönteisesti, ja suuri kiinnostus ympäristöratkaisujen jälkiasennusprojekteihin sekä kaasunkuljetusalussegmentin parantuneet huoltovolyymit tukivat aktiviteettia kauppalaivasegmentillä. Öljy- ja kaasuteollisuudessa huollon kysyntä parani, vaikka offshore-markkinoiden olosuhteet pysyivät haastavina. Voimalaitoksiin liittyvä huoltoaktiviteetti oli vakaata kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Voimantuotannon markkinat vakaat ja kiinnostus joustavaa kapasiteettia kohtaan jatkuu

Kiinnostus joustavaa voimakapasiteettia kohtaan tuotannon ja varastointiratkaisujen muodossa kasvaa. Aurinko- ja tuulivoiman hinnat laskevat yhä, ja perinteisen peruskuormakapasiteetin korvaamisesta uusiutuvalla energialla ja joustavuudella on tullut taloudellisempaa. Sähkölaitokset pohtivat uusiutuvien energialähteiden integrointia tuotantoportfolioihinsa ja päivittävät pitkän aikavälin investointisuunnitelmiaan tämän mukaisesti. Valuuttavaihtelut kehittyvillä markkinoilla, jotka ovat johtaneet hitaampaan päätöksentekoon tietyissä maissa, helpottuivat vuoden loppua kohden. Samaan aikaan voimalaitosinvestointeja edesauttoi jatkuva tarve talouskasvua tukevalle ja sähkön puutetta lievittävälle luotettavalle kapasiteetille.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Wärtsilän markkinaosuus alle 500 MW:n markkinasegmentillä laski 13%:iin (17). Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset pysyivät vakaana 20,8 GW:ssa (20,7). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset. Data on kerätty McCoy Power -raportista.

Merenkulun markkinoilla asteittaista elpymistä ja ympäristöratkaisujen kysynnän vahvistumista

Vuoden 2018 aikana rekisteröitiin 1.237 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (1.037 poislukien raportointikauden jälkeen rekisteröidyt tilaukset). Markkinatilanne nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten segmentillä parani, sillä nouseva avistakurssi ja trendi kohti ympäristömyötäisempiä polttoaineita vaikuttivat alustilauksiin. Konttilaiva- ja kuivalastialusinvestointeja rajoittivat osittain korkeat polttoainekustannukset ja huoli maailmankaupan tariffeista. Tilausaktiviteetti oli vankkaa risteilyalussegmentillä, ja sitä tuki tarve saada nykyaikaista kapasiteettia, jotta risteilymatkustajien odotettuun kasvuun pystytään vastaamaan. Investoinnit lauttasegmentillä liittyivät pääosin aluskannan korvaamiseen. Öljyn hintavaihtelut loivat epävarmuutta offshore-teollisuudessa, ja ylikapasiteetti rajoitti yhä uusiin aluksiin tehtäviä investointeja. Ympäristöaiheista muodostui vuoden aikana keskeinen merenkulun teema, ja IMO 2020 -rikkisäännökset lisäsivät rikkipesuritilauksia.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 43%:n ja 32%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 13% ja Italian 3%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?