X
MenuSulje
Open navigation

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Valuutan heikentyminen tietyissä maissa saattaa vaikuttaa asiakkaiden ostovoimaan. Haastavat olosuhteet offshore-markkinoilla ja perinteisessä kauppalaivasegmentissä aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Voimantuotannon markkinoilla hauras talouskasvu ja hidas päätöksenteko ovat yhä pääasialliset kysynnän kehitystä uhkaavat riskit. Geopoliittiset jännitteet ja kansainvälisen kaupan esteiden seuraukset sekä merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen tietyissä maissa. Vallitsevan kilpailuympäristön aiheuttama hintapaine on yhä riski.

Maailmankaupan jännitteet ja makrotaloudellinen epävarmuus aiheuttavat yhä huolta merenkulun markkinoilla. Ylikapasiteetin ja öljyn epävakaan hinnankehityksen vuoksi offshore-segmentti pysyy haastavana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi merenkulkuteollisuuden on lisättävä toimia, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Ympäristösäännösten täytäntöönpano ja mahdolliset uudet säännökset luovat kuitenkin epävarmuutta. Tehokas kyberriskien hallinta on yhä tärkeämpää, sillä kyberturvallisuudesta on tullut välttämätöntä useiden merenkulkuympäristön turvallisuus- ja suojausjärjestelmien käytölle ja hallinnalle.

Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut. Wärtsilä on ottanut käyttöön tietojen säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä menettelyjä, jotka ovat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia. Näiden vaatimusten noudattamisessa on huomioitu myös kyberturvallisuus.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?