X
MenuSulje
Open navigation

Strategiset toimenpiteet, yhteistyöt ja yhteisyritykset

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tammikuussa Wärtsilä ja Schneider Electric allekirjoittivat datakeskusprojekteihin liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on luoda innovatiivisia energiaoptimointiratkaisuja suuren kokoluokan eli vähintään 10 MW:n sähkökuorman datakeskusprojekteihin. Wärtsilä toimittaa laitoksen voimantuotannon, kun taas Schneider Electric keskittyy energiajakelun optimointiin.

Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti solmineensa Templar Executives -kyberturvallisuusyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet perustavat kansainvälisen tason kyberakatemian Singaporeen. Akatemia tarjoaa erityisesti laivanomistajille ja laivaoperaattoreille suunnattuja kursseja, joiden tavoitteena on tukea ja parantaa niiden kyberturvallisuutta. Wärtsilä solmi kumppanuussopimuksen myös Maritime and Port Authority of Singaporen kanssa edistääkseen merenkulun innovaatioita, tutkimusta ja kehitystä. Kumppanuus kattaa neljä eri osa-aluetta: digitaaliset kiihdyttämöt, kyberturvallisuuden ja aineellisen turvallisuuden, älykkäät alukset ja satamatoiminnan.

Kesäkuussa Wärtsilä ja Hyundai Motor Group allekirjoittivat teknologisen ja kaupallisen yhteistyösopimuksen. Osapuolet suunnittelevat, miten käytettyjä sähköisten kulkuneuvojen (EV) akkuja voidaan hyödyntää kasvavilla energian varastointimarkkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on kehittää energian varastointituotteita ja -alustoja, joiden avulla voidaan maksimoida Hyundain käytettyjen EV-akkujen uudelleenkäyttö. Ratkaisujen kaupallistamisessa hyödynnetään Wärtsilän maailmanlaajuista, 178 maata kattavaa asiakas- ja kanavaverkostoa.

Elokuussa Wärtsilä ilmoitti rakentavansa Vaasaan uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen. Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen ja tuotekehityksen. Wärtsilä investoi keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan 83 milj. euroa. Suurin osa kustannuksista toteutuu vuonna 2020. Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi on noin 200 milj. euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta sekä infrasta.

Marraskuussa Wärtsilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Nebraska Public Power District allekirjoittivat yhteisymmärryssopimuksen liiketoimintamallin tutkimisesta, jossa Wärtsilän generaattorit käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita. Liiketoimintamallin tavoitteena on saavuttaa teknisesti ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka mahdollistaa etenemisen kohti teollisuusmittakaavan pilottiprojektia.

Joulukuussa Wärtsilä esitteli yhdessä Tiedon, St1:n, Fortumin ja Demos Helsingin kanssa aloitteen innovointiyhteisöstä, jossa tavoitteena kiihdyttää maailmanlaajuisen energiasektorin muutosta kohti kestävämpää energiantuotantoa. Yhteisö muodostaa areenan tutkimukselle, parannuksille, kokeiluille ja validoinnille. Lisäksi se tuo markkinoille uusia inovaatioita, jotka haastavat nykyisiä energiajärjestelmäparadigmoja.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?