X
MenuSulje
Open navigation

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat 165 milj. euroa (141) katsauskaudella tammi-joulukuu 2018, mikä vastaa 3,2% liikevaihdosta (2,9). Tärkeimmät painopisteet olivat digitalisaatio, hyötysuhteen kehittäminen, polttoainejoustavuus ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

Merenkulkumarkkinoilla Wärtsilä testasi vuoden aikana onnistuneesti ratkaisuja, jotka mahdollistavat automatisoidun saapumisen satamaan.  Testit toteutettiin norjalaisen laivaoperaattorin 83 metriä pitkällä Folgefonn-lautalla, ja ne huipentuivat autonomiseen operaatioon, jossa koko reitti ajettiin keskeytyksettä. Ympäristöratkaisuihin liittyvään kehitykseen kuului Aquarius EC -painolastivedenkäsittelyjärjestelmän saama tyyppihyväksyntä Yhdysvaltain rannikkovartiostolta. Myös Aquarius UV -painolastivedenkäsittelyjärjestelmän testiprosessit saatettiin Yhdysvaltain rannikkovartioston edellyttämällä tavalla loppuun. Lokakuussa Wärtsilä avasi uuden hybridikeskuksensa. Laitos edustaa innovatiivista konseptia, joka mahdollistaa Wärtsilä HY -hybridivoimamoduulin jatkuvan kehittämisen ja käyttöönoton samalla, kun asiakkaat voivat kokea Wärtsilä HY:n hyödyt. Sitä käytetään myös miehistön kouluttamiseen, ja se tarjoaa käytännön kokemusta teknikoille. Vuoden aikana lanseerattuihin tuotteisiin kuului uusi Nacos Platinum solid state S-Band -tutkajärjestelmä sekä Wärtsilän ensimmäinen nopeakäyntinen moottori. Kompakti Wärtsilä 14 -moottori on suunniteltu täyttämään rajallisen tilan ja painon vaatimukset, tuomaan alhaisemmat investoinnit, täyttämään nykyiset ja tulevat maailmanlaajuiset päästömääräykset ja tarjoamaan asiakkaille parempaa hyötysuhdetta, turvallisuutta ja ekologista kestävyyttä.

Kesäkuussa Wärtsilä lanseerasi energiamarkkinoille uuden aurinko-varastointi-hybridiratkaisun. Moottoreita, aurinkovoimaa ja varastointia integroiva hybridiratkaisu Wärtsilä Hybrid Solar on ilmastoystävällinen ja lisää energiantuotannon luotettavuutta ja tehokkuutta. Lisäksi se sopii energiantuottajan olemassa olevaan sähköverkkoinfrastruktuuriin. Hybridiratkaisun arvon maksimoinnissa keskeisessä osassa on Wärtsilä-yhtiö Greensmith Energyn kehittämä GEMS-ohjelmisto ja hallinta-alusta. Syyskuussa esiteltiin edistyksellinen modularisoitu energian varastointiratkaisu GridSolv, jonka suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen joustavuus ja käyttöönoton nopeus. Ratkaisuarkkitehtuuri tukee sekä suoraa käyttöä että hybridiratkaisuja, joissa energiavarastointi on integroitu uusiutuvaan tai termiseen energiantuotantoon. Wärtsilän edistyksellisen energianhallintaohjelmistoalustan GEMS 6:n viimeisin sukupolvi julkaistiin joulukuussa. GEMS on otettu käyttöön yli 70 sähköverkkomittakaavan järjestelmässä yhdeksässä maassa, ja se on integroitu useisiin lämmöntuotannon ja uusiutuvan energiantuotannon laitteisiin sekä kuormaa ja sääennusteita koskeviin tietoihin.

Vuoden aikana Wärtsilä ja Templar Executive esittelivät kansainvälisen MCERT-alustan, joka tarjoaa kybertiedusteluun ja -hyökkäyksiin liittyvää tukea koko merenkulun ekosysteemille. Se tarjoaa jäsenilleen kansainvälistä tiedusteluinformaatiota, neuvoja ja tukea, kuten reaaliaikaista apua kyberhyökkäysten varalle sekä Security Reporting Portal -turvallisuusraportointiportaalin. MCERTiä operoidaan Singaporeen vuoden aikana avatun Wärtsilä Acceleration Centren tiloista käsin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?