X
MenuSulje
Open navigation

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Neljännen neljänneksen liiketulos oli 206 milj. euroa (222), mikä vastaa 13,4% liikevaihdosta (15,4). Vertailukelpoinen liiketulos oli 226 milj. euroa (241) eli 14,7% liikevaihdosta (16,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 20 milj. euroa (18) rakennejärjestelykuluja. Lisäksi vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 1 milj. euroa yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 237 milj. euroa (250) eli 15,4% liikevaihdosta (17,4). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 11 milj. euroa (10).

Katsauskauden tammi-joulukuu 2018 liiketulos oli 543 milj. euroa (538), mikä vastaa 10,5% liikevaihdosta (11,0). Laitetoimitukset nousivat konsernin liikevaihdossa merkittävään rooliin, mikä lisääntyneiden tutkimus-, kehitys- ja digitalisaatiokulujen lisäksi rasitti kannattavuutta. Vertailukelpoinen liiketulos oli 577 milj. euroa (576) eli 11,2% liikevaihdosta (11,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 35 milj. euroa (37), joista 29 milj. euroa (36) liittyi rakennejärjestelyihin ja 6 milj. euroa (2) yrityshankinta- ja muihin kuluihin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 621 milj. euroa (612) eli 12,0% liikevaihdosta (12,5). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 43 milj. euroa (36).

Katsauskauden tuloslukuihin sisältyi noin 70 milj. euron varaus, jolla katetaan kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset. Tarve ylimääräiselle varaukselle tunnistettiin, kun yhtiö kävi läpi ydinvoimaloihin liittyvät projektinsa päätettyään lopettaa varavoimateknologian tarjoamisen ydinvoimalasegmentille. Negatiivista vaikutusta tulokseen tasapainottaa osittain pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 milj. euron myyntivoitto sekä käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvän 21 milj. euron varauksen vapauttaminen. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Katsauskauden tammi-joulukuu 2018 rahoituserät olivat -40 milj. euroa (-47). Nettokorot olivat -7 milj. euroa (-8). Tulos ennen veroja oli 502 milj. euroa (491). Verot olivat 116 milj. euroa (117), mikä vastaa 23,1%:n efektiivistä verokantaa (23,7). Tilikauden tulos oli 386 milj. euroa (375). Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,63) ja osakekohtainen oma pääoma 4,09 euroa (3,97). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,1% (18,5), ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,1% (16,0).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 10-12/2018 Oikaistu
10-12/2017
1-12/2018 Oikaistu
1-12/2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237 250 621 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -10 -43 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 226 241 577 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -20 -19 -35 -37
Liiketulos 206 222 543 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?