X
MenuSulje
Open navigation

Tase, rahoitus ja rahavirta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 349 milj. euroa (276). Tammi-joulukuun 2018 liiketoiminnan rahavirta oli 470 milj. euroa (430). Katsauskauden lopussa nettokäyttöpääoma oli 581 milj. euroa (563), laskua oli 201 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa oli 584 milj. euroa (522). Edellisen neljänneksen lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 557 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 487 milj. euroa (379). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 milj. euroa (765).

Wärtsilällä oli joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja 823 milj. euroa (619). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 74 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 748 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 333 milj. euroa (234) ja nettovelkaantumisaste 0,14 (0,10).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2018 31.12.2017
Rahavarat 487 379
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 765
Maksuvalmius 1 127 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 22 23
Yritystodistukset vähennettynä - -
Maksuvalmius pois lukien yritystodistukset 1 127 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 22 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2018 oli 48 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 49 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?