X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskanta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Katsauskauden lopussa tilauskanta oli 6.166 milj. euroa (5.100), kasvua oli 21%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.878 milj. euroa (1.220), kasvua oli 54% viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tämä johtui rikkipesurien jälkiasennusprojektien lisääntyneestä kysynnästä sekä jatkuneesta kiinnostuksesta pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin. Huoltosopimusten osalta vain tulevan 24 kuukauden odotettu liikevaihto sisällytetään Services-liiketoiminnan tilauskantaan. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskanta oli vakaat 1.871 milj. euroa (1.871), kun taas Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 20% 2.417 milj. euroon (2.009).

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 31.12.2018 Oikaistu
31.12.2017
Muutos
Services 1 878 1 220 54%
Energy Solutions 1 871 1 871 0%
Marine Solutions 2 417 2 009 20%
Tilauskanta yhteensä 6 166 5 100 21%
Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi 31.12.2017 päättyneen kauden luvuista 49 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?