X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskertymä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 1.874 milj. euroa (1.514), kasvua oli 24% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,05).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 24% 865 milj. euroon (696). Rikkipesurien jälkiasennusprojektien kysyntä jatkui. Tämän lisäksi merenkulkumarkkinoilta saatuihin tilauksiin kuului norjalaisen Gardar AS:n omistamaan kalastusalukseen tilattu Wärtsilä 31 -moottorin jälkiasennusprojekti, joka on ensimmäinen laatuaan ja jonka myötä saavutetaan merkittäviä typpioksidi- ja polttoainesäästöjä. Wärtsilä allekirjoitti myös kolmivuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen neljänneksen aikana toimitettuun 130 MW:n voimalaitokseen Meksikoon.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 18% 589 milj. euroon (501). Markkinat olivat aktiivisimmat Aasiassa ja Amerikassa. Saatuihin tilauksiin kuului nesteytetyllä maakaasulla käyvä 378 MW:n voimalaitos El Salvadoriin sekä useita projekteja Bangladeshiin ja Indonesiaan. Wärtsilä sai myös strategisesti merkittävän tilauksen Wärtsilä 31SG -moottoreita sisältävän 90 MW:n lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalan toimittamisesta Saksaan.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 419 milj. euroa (316), kasvua oli 33% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilausvire jatkui matkustajalaivasegmentillä, jonka osuus neljännen neljänneksen tilauskertymästä oli 31%. Kaasunkuljetusalusten osuus oli 18% ja perinteisten kauppalaivojen 16%. Erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 19%, offshore-segmentin 9% ja merivoimien 6%. Muiden tilausten osuus oli 1%.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2018 Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 12% 6.307 milj. euroon (5.644). Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,15).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 16% 3.086 milj. euroon (2.670) rikkipesurien jälkiasennusprojektien vahvan kysynnän ja pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin kohdistuneen jatkuvan kysynnän ansiosta. Merenkulkumarkkinoilla vuoden kohokohtiin kuului 170 milj. euron hybridirikkipesuri- ja jälkiasennushuoltotilaus merkittävältä eurooppalaiselta konttilaivayhtiöltä sekä huoltosopimuksen pidentäminen Royal Caribbeanin kanssa vuoteen 2028 saakka. Tärkeisiin energiamarkkinoilla allekirjoitettuihin sopimuksiin kuului 10-vuotinen huoltosopimus Papua-Uusi-Guineassa sijaitsevaan voimalaan sekä 10-vuotinen huoltoa ja käyttöä koskeva neuvonantosopimus Hawaiian Electric Co:n kanssa.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.511 milj. euroa (1.685), laskua oli 10% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa ja toiseksi eniten Amerikassa. Kysyntä oli hyvää Indonesian kaltaisissa kasvavissa talouksissa sekä Bangladeshissa, jossa hallitus edelleen pyrkii lisäämään sähköä saavien kotitalouksien määrää. Kehittyneillä markkinoilla Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia Australiaan ja Yhdysvaltoihin, joissa se pyrkii tukemaan uusiutuvan energian lisäämistä. Wärtsilä sai vuoden aikana myös useita tilauksia energian varastointiohjelmistoista ja sähköverkon hallintaohjelmistoista.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 33% 1.710 milj. euroon (1.288). Suurilta risteily-yhtiöiltä saadut useat tilaukset myötävaikuttivat vahvaan tilausaktiviteettiin matkustajalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 30%. Lähestyvän IMO 2020 -säännösten vuoksi ympäristöratkaisujen kysyntä jatkui läpi koko vuoden. Rikkipesureita tilattiin huomattava määrä uusiin aluksiin erityisesti kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 28%. Muihin merkittäviin kauppalaivasegmentin tilauksiin kuuluivat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) talteenottoteknologian, nesteytetyn maakaasun käsittelyjärjestelmien ja apumoottoreiden toimittaminen kahteen uuteen sukkulatankkeriin, jotka rakennetaan singaporelaiselle AET Tankersille, sekä ratkaisut TEEKAYlle rakennettaviin sukkulatankkereihin. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 14%, erikoisalusten 8%, merivoimien 8% ja offshoren 7%. Muiden tilausten osuus oli 5%.

 

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2018 Oikaistu
10-12/2017
Muutos 1-12/2018 Oikaistu
1-12/2017
Muutos
Services 865 696 24% 3 086 2 670 16%
Energy Solutions 589 501 18% 1 511 1 685 -10%
Marine Solutions 419 316 33% 1 710 1 288 33%
Tilauskertymä yhteensä 1 874 1 514 24% 6 307 5 644 12%
Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 neljännen neljänneksen luvuista 50 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 190 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 10-12/2018 10-12/2017 Muutos 1-12/2018 1-12/2017 Muutos
Öljy 178 393 -55% 877 1 838 -52%
Kaasu 813 526 55% 1 941 1 938 0%
Uusiutuvat - - - 87 - 100%
Tilauskertymä yhteensä 992 920 8% 2 905 3 775 -23%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd:n tilauskertymä oli 156 milj. euroa (70) katsauskaudella tammi-joulukuu 2018. Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?