X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2018 2017
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 577 1 434
Valuuttakurssimuutokset 3 -39
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 190 217
Lisäykset 45 25
Poistot ja arvonalentumiset -68 -60
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 747 1 577
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 349 405
Valuuttakurssimuutokset -1 -12
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -21
Lisäykset 64 39
Poistot ja arvonalentumiset -62 -75
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -7 -10
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 324 349

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?