X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 2018 2017 10–12
/2018
10–12
/2017
Liikevaihto 5 174 4 911 1 532 1 441
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 64 28 -111 -66
Valmistus omaan käyttöön 14 12 5 10
Liiketoiminnan muut tuotot 80 60 53 22
Materiaalit ja palvelut -2 852 -2 561 -776 -684
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 175 -1 214 -273 -309
Poistot ja arvonalentumiset -130 -134 -37 -42
Liiketoiminnan muut kulut -648 -577 -190 -156
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 13 3 6
Liiketulos 543 538 206 222
Rahoitustuotot 24 12 12 3
Rahoituskulut -65 -59 -24 -13
Tulos ennen veroja 502 491 194 211
Tuloverot -116 -117 -41 -47
Tilikauden tulos 386 375 153 165
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 386 375 152 166
määräysvallattomat omistajat 1 -1 1 -2
386 375 153 165
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,65 0,63 0,25 0,28
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?