X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kvartaalitunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
Tilauskertymä
Services 865 699 785 737 696 598 641 735 565
Energy Solutions 589 148 360 414 501 418 361 405 501
Marine Solutions 419 525 409 357 316 339 361 273 258
Yhteensä 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324
Tilauskanta tilikauden lopussa
Services 1 878 1 742 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999
Energy Solutions 1 871 1 725 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680
Marine Solutions 2 417 2 451 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017
Yhteensä 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696
Liikevaihto
Services 737 572 582 535 710 569 594 534 636
Energy Solutions 431 451 368 267 425 324 412 239 414
Marine Solutions 364 307 296 264 305 282 284 233 509
Yhteensä 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 3 4 3 6 3 3 1 5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237 152 134 98 250 141 130 90 262
prosentteina liikevaihdosta 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8
Poistot ja arvonalentumiset -37 -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33 -34
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -9 -9
Vertailukelpoinen liiketulos 226 141 123 88 241 131 122 82 253
prosentteina liikevaihdosta 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -20 -12 -3 -19 -4 -8 -6 -22
Liiketulos 206 141 111 85 222 127 114 76 231
prosentteina liikevaihdosta 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8
Rahoitustuotot ja -kulut -12 -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5 -5
Tulos ennen veroja 194 130 102 76 211 110 99 70 226
Tuloverot -41 -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16 -55
Tilikauden tulos 153 101 75 57 165 82 73 54 172
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29
Bruttoinvestoinnit 48 26 194 37 79 156 11 9 20
osakkeet ja yrityshankinnat -1 177 20 45 145 1
Liiketoiminnan rahavirta 349 122 41 -42 276 150 2 2 235
Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa 581 782 790 726 563 632 658 561 490
Henkilöstö tilikauden lopussa
Services 11 322 11 426 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567
Energy Solutions 1 171 1 165 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913 903
Marine Solutions 5 995 6 195 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074
Muut 805 634 601 573 559 540 539 533 467
Yhteensä 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?