X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 2018 2017 10–12
/2018
10–12
/2017
Tilikauden tulos 386 375 153 165
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -3 7 -4 5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -4 7 -4 5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -23 -73 -22 -15
määräysvallattomien omistajien osuus -1 -2
osakkuus- ja yhteisyritysten osuus -1 -1 3
Rahavirran suojaukset -21 -1
arvonmuutokset -17 1
siirretty tuloslaskelmaan -8 36
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset 6 -2
arvonmuutokset 3 -1
siirretty tuloslaskelmaan 2 -8
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -45 -48 -37 -15
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -48 -41 -41 -9
Tilikauden laaja tulos yhteensä 338 334 112 156
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 338 337 111 158
määräysvallattomat omistajat -3 1 -1
338 334 112 156

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?