X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Wärtsilä ilmoitti 30.1.2019 suunnitelmistaan mukauttaa toimintojaan ja resurssejaan kannattavuutensa ja kilpailukykynsä turvaamiseksi tulevaisuudessa. Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu, sekä liiketoimintojen tarjooman ja organisaation optimointi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 milj. euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2019 toisella puoliskolla ja ne vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 75 milj. euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?