Avaa/sulje valikko
Open navigation

Riskiprofiilit ja vastuut

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Matala     Korkea

Riskit Riskiprofiili Politiikka tai muu ohje Vastuullinen taho
Strategiset riskit
  Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelma Wärtsilän hallitus, johtokunta ja liiketoiminnat
Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit       Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Markkina- ja asiakasriski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Kilpailutilanne- ja hintariski Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit Erilaiset ohjeet ja riskienhallintapolitiikka Liiketoiminnat ja T&K-, riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot
Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit Laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, toimintaperiaatteet, johtamisjärjestelmät
(ISO 14001 & OHSAS 18001)
Liiketoiminnat, T&K- ja kestävän kehityksen toiminto
Teknologiariski Patentti- ja teollisuusoikeudet, tuotetakuut Liiketoiminnat ja T&K-toiminto
Operatiiviset riskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Valmistusriski Tuotantojärjestelmät, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Tuotanto ja liiketoiminnat
Toimittaja- ja alihankkijariski Toimittajavaatimukset ja hallintajärjestelmä, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Liiketoiminnat ja hankintatoiminto
Tuotteiden elinkaari- ja tuotevastuuriski Johtamisjärjestelmä (ISO 9001), turvallisuusohjeet ja -käsikirjat, riskienhallintapolitiikka, T&K:n riskientorjuntaohjeet Tuotanto, T&K-toiminto, liiketoiminnat sekä riskienhallinta-, laatu- ja lakiasiaintoiminnot
Sopimusriskit Vakiosopimukset, konsernin myyntisopimuspolitiikka Lakiasiaintoiminto ja liiketoiminnat
Raaka-aineiden hintariski Tuotantokustannusten hallinta Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Tietoturvariski Tietoturvan periaatteet, kyberturvallisuusstrategia Liiketoiminnat ja tietohallintatoiminto
Poikkeamiin liittyvät riskit Toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka, compliance-politiikka, whistleblowing-kanava Liiketoiminnat ja Compliance-toiminto
Vahinkoriskit   Riskienhallintapolitiikka ja -ohjeet Liiketoiminnat ja riskienhallintotoiminto
Henkilöstöriskit Johtamisjärjestelmä (OHSAS 18001), matkustusturvaohjeet, kriisinhallintaohjeet, "läheltä piti" -tilanteiden raportointiohjeet ja kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, henkilöstö-, riskienhallinta-, EHS- ja turvallisuustoiminnot
Luonnonkatastrofit Kriisinhallintaohjeet, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Liiketoiminnat ja riskienhallintatoiminto
Tulipalot, kuljetusvahingot ym. Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001), kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, riskienhallintatoiminto ja kiinteistöyksikkö
Rahoitusriskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Valuuttakurssiriski Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Korkoriski Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Luottoriski Rahoitus- ja luottopolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto


Matala  
   Korkea

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?