Avaa/sulje valikko
Open navigation

Kestävä kehitys Wärtsilässä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu päämääräämme ja strategiaamme, jotka luovat perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa. Wärtsilän strategia rakentuu kolmelle keskeiselle osa-alueelle: energiatehokkaat ratkaisut, elinkaaren optimointi ja innovatiiviset ratkaisut, mitkä kaikki osaltaan tukevat entistä kestävämpää tulevaisuutta energia- ja merenkulkualoilla.

Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa, ja teknologia on keskeisessä asemassa myös kestävän kehityksen toiminnassamme. Wärtsilä Energy Business ja Marine Business keskittyvät kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen omille toimialoilleen. Elinkaaridatan analysoiminen tehostaa pyrkimyksiämme kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkään teknologian avulla. Teknologian ja T&K:n roolista kestävän kehityksen toiminnassamme voi lukea osiosta Kestävän kehityksen innovaatiot.

Wärtsilän hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät riskit on esitetty Hallinnointi‑katsauksessa. Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä vuosittain. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat kohtalaiset ja kestävä kehitys nähdään Wärtsilässä mahdollisuutena.

Yleinen lähestymistapa kestävän kehityksen johtamiseen esitetään kuviossa Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen. Wärtsilän ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteet esitetään Strategia-osiossa. Tärkeimmille osa-alueille Wärtsilässä asetetaan konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet.

wartsilan_lahestymistapa_kestavaan_kehitykseen.svg

Wärtsilän kestävän kehityksen toimintaa johdetaan järjestelmällisesti kestävän kehityksen olennaiset aiheet ja vaikutukset kattavien konsernitason ohjaavien periaatteiden ja hallintajärjestelmien ja -käytäntöjen kautta.

Wärtsilän kestävän kehityksen johtamisen tärkeimmät elementit on kuvattu alla olevassa taulukossa. Toimintaperiaatteet luovat perustan yhtenäisille johtamiskäytännöille. Johtamismalli kattaa olennaisten aiheiden hallintaan ja seurantaan käytetyt menettelytavat, prosessit ja järjestelmät.

Toimintaperiaatteet

Johtamisalueet

Olennaiset aiheet

Toimitaperiaatteet (Code of Conduct)

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Ihmisoikeus- ja tasa-arvopolitiikka sekä oikeudenmukaiset työllisyyskäytännöt

Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja

Henkilöstöjohtaminen

Tuotesuunnittelu

Ympäristöjohtaminen

Työterveys- ja -turvallisuusjohtaminen

Vastuullinen liiketoiminta

Toimitusketjun hallinta

Päästöt

Ympäristömääräysten
noudattaminen

Taloudelliset tulokset

Koulutus

Työterveys ja -turvallisuus


Seuraavat vapaaehtoiset sitoumukset ohjaavat myös Wärtsilän kestävän kehityksen toimintaa. Wärtsilä on allekirjoittanut YK:n Global Compact ‑aloitteen ja tukee sen kymmentä ihmisoikeus-, työvoima-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatetta. Olemme sitoutuneet sovittamaan strategiamme, yrityskulttuurimme sekä päivittäisen toimintamme näiden periaatteiden mukaisiksi ja osallistumaan kestävää kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) ja lähestymistapa kestävään kehitykseen muodostavat pääasiallisen kehyksen Global Compact -periaatteiden toteutumiselle vaikutuspiirissämme.

Vuonna 2019 Wärtsilä liittyi Meriteollisuus ry:n muiden jäsenyritysten ohella ResponSea-aloitteeseen, jonka tavoitteena on rakentaa kestävää merenkulkua. ResponSea on osa kansallista kestävä kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumusta. Olemme myös allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen vuosina 2017–2025. Wärtsilä North America Inc. on allekirjoittanut USA:n tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä liikemaailman vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen terrorismia vastaan (C-TPAT).

Wärtsilä liittyi vuonna 2019 Getting to Zero -yhteenliittymään, joka on sitoutunut tuomaan vuoteen 2030 mennessä markkinoille taloudellisesti kannattavia päästöttömiä avomeriliikenteen aluksia, joissa käytetään päästöttömiä polttoaineita. Lisätietoa vuoden aikana julkistetuista kumppanuuksista esitellään osiossa Kestävän kehityksen innovaatiot.

Kestävän kehityksen toiminnastamme voi lukea myös seuraavista osioista: Konsernijohtajan katsaus, Miksi sijoittaa Wärtsilään, Kestävän kehityksen kohokohtia, Vuosi 2019 ja Tarinat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?