Avaa/sulje valikko
Open navigation

Wärtsilän johtamisjärjestelmä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän johtamisjärjestelmän tavoitteena on luoda lisäarvoa yhtiön sidosryhmille, saavuttaa yhtiön strategiset tavoitteet, tukea kestävän kehityksen mukaista toimintaa, hallita toimintaan liittyviä riskejä sekä parantaa yhtiön suorituskykyä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja, kuten järjestelmät laadun, ympäristövastuun sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Eri organisaatiotasoilla suoritettavissa johdon katselmuksissa seurataan järjestelmän toimivuutta, tavoitteiden toteutumista sekä tärkeimpien tunnuslukujen kehitystä. Wärtsilän prosesseja kehitetään liiketoiminto-, liiketoiminta-alue- ja toimintotasolla. Näitä kehitysprojekteja ohjaavat Wärtsilän ohjaustoiminnon kehityskokous ja toiminnankehityksen ja toimintojen johtoryhmät, digitalisaation johtoryhmä sekä Wärtsilän toimitusjohtajan laatukatselmukset.

Wärtsilän johtokunta vastaa keskeisten strategioiden, periaatteiden ja politiikkojen määrittämisestä ja itse johtamisjärjestelmästä. Johtokunta seuraa säännöllisesti johtamisjärjestelmän toimivuutta ja tuloksia. Vastuut on jaettu linjaorganisaatioon kaikilla organisaatiotasoilla, ja jokaiselle wärtsiläläiselle on määritelty johtamisjärjestelmässä oma vastuualue. Sekä konsernitasolla että useimmissa tytäryhtiöissä on erilliset työryhmät johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Konsernitasolla seuraavat työryhmät koordinoivat tuotteisiin ja toimintaan liittyvää kehitystyötä:

Työryhmä

Painopiste

Päätehtävät

Wärtsilän toimitusjohtajan laatukatselmus

Laatu

Kokonaisvastuu Wärtsilän laadusta, laatuprosessien parantamisesta ja strategisten laatutavoitteiden saavuttamisesta

Wärtsilän ohjaustoiminnon kehityskokous

Strateginen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvastuu Wärtsilän toiminnan kehittämisestä ja toiminnankehittämissuunnitelmista, IM-toiminnan ja prosessien kehityksen ohjaaminen

Liiketoimintalinjojen laatukatselmukset

Laatu

Tukee ja valvoo laadun kehitystä asiakkaan laatukokemuksen ja elinkaariajattelun pohjalta. Keskittyy alueisiin, joilla tehtävillä parannuksilla on suurin vaikutus asiakkaisiin. Toimintojen rajat ylittävä päätöksenteko tehokkuuden parantamiseksi ja päätösten nopeuttamiseksi

Wärtsilän toiminnankehityksen johtoryhmä

Toiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan strategiaan ja tavoitteisiin sekä toiminnankehittämisprosessin yleisvastuuseen perustuvien toiminnan kehittämisen toimintasuunnitelman, tavoitteiden ja ohjeiden valmistelu Wärtsilän Controller-tiimin hyväksyttäväksi, divisioonien rajat ylittävän toiminnankehittämistyön koordinointi ja yhtenäistäminen

Wärtsilän QEHS-johtoryhmä

Ympäristö, työterveys, työsuojelu ja turvallisuus (QEHS)

Kokonaisvastuu Wärtsilän QEHS-asioista, QEHS-johtamisjärjestelmän kehittäminen, konsernitason kokonaisvastuu mittaamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä lainsäädännön kehityksen seuraaminen

 

Johtamisjärjestelmät

Sertifioitujen yhtiöiden osuus

 

Laatu (ISO 9001)

90%

Ympäristö (ISO 14001)

67%

Työterveys ja turvallisuus (ISO 18001)

67%

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?