Avaa/sulje valikko
Open navigation

Ympäristöjohtaminen

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Tärkeä osa sitä on pyrkimys puhtaaseen ja vähäpäästöiseen tulevaisuuteen. Ympäristöjohtamiskäytäntömme antavat täyden tuen tämän tavoitteen saavuttamiselle.

Wärtsilälle ympäristövastuulla on kaksi ulottuvuutta: tuotteet ja toiminta. Ympäristösuorituskykymme parantaminen tapahtuu – myös oman toimintamme osalta – pitkälti tuotekehityksen ja tuotteiden jatkuvan parantamisen kautta. Työtä tukee myös operatiivisen toiminnan kehittäminen, joka perustuu tiukkoihin ympäristövaatimuksiin ja tähtää jatkuvaan parantamiseen.

wartsilan_ymparistojohtaminen.svg

Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen vaatii meiltä järjestelmällistä työtä. Työtä ohjaavat yhtiömme strategia, ympäristötavoitteet, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka, ja sitä koordinoi ja valvoo liiketoimintarajat ylittävä QEHS-johtoryhmä. Toimintamme, prosessiemme ja tuotteidemme kehittämisessä pyrimme soveltamaan uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa ja pienentämään siten materiaalien ja energian kulutusta sekä vähentämään ja hallitsemaan tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikana syntyviä päästöjä ja jätteitä.

Operatiivisia toimintoja ja tuotteita kehitetään ja parannetaan jatkuvasti sertifioitujen ympäristöjärjestelmien avulla. Periaatteena on soveltaa ISO 14001- ja OHSAS 18001 ‑standardien mukaisia sertifioituja ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä (EHS-järjestelmiä) kaikkialla konsernissa, lukuun ottamatta puhtaasti myyntiin keskittyviä yhtiöitä. EHS-järjestelmämme kattavat kaikki tytäryhtiöidemme toiminnot. Tämä edistää ympäristönsuojelua ja pienentää laaja-alaisesti toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiemme päävaatimuksia ovat lakimääräisten vaatimusten täyttäminen, toiminnan ympäristövaikutusten ja -riskien torjunta, henkilöstön koulutus ja selkeät vastuut, toiminnan ja menettelytapojen kattava dokumentointi, toiminta poikkeustilanteissa sekä ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen. Tytäryhtiöt ja liiketoimintayksiköt asettavat omat tavoitteensa toimintansa merkittäville ympäristövaikutuksille. Ne myös seuraavat johtamisjärjestelmiensä toiminnan tuloksellisuutta.

Vuoden 2019 lopussa 55:llä Wärtsilän yhtiöllä oli sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Sertifioitujen ympäristöjärjestelmien piirissä on noin 82% koko henkilöstöstämme.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?