Avaa/sulje valikko
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parasta lisäarvoa ja palvelua kehittämällä jatkuvasti osaamistaan ja työskentelytapojaan. Wärtsilän sosiaalisen vastuun ja henkilöstöstrategian tavoitteena on muuttaa liiketoimintastrategia teoiksi kehittämällä jatkuvasti henkilöstöä, organisaatiota, osaamista ja toimintatapoja muuttuvien liiketoimintatarpeiden mukaisesti.

Tavoitteena on tarmokas, osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee innostavissa, mielekkäissä ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtävissä erinomaisten esimiesten johdolla. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista ja kunnioitamme erilaisuutta. Wärtsilä pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen, urakoitsijoilleen sekä muille eri puolilla konsernia työskenteleville henkilöille turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeat työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hyvän yrityskansalaisuuden peruskiviä ovat aktiivinen yhteistyö, avoin viestintä ja hyvät suhteet sidosryhmiin. Wärtsilän liiketoiminta ja sidosryhmäsuhteet perustuvat yhtiön toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joita jokainen Wärtsilän yhtiö ja työntekijä on velvollinen noudattamaan.

Merkittävät muutokset yhtiössä ja toimitusketjussa vuonna 2019 (GRI 102-10)
Wärtsilä uudisti lokakuussa 2018 organisaationsa jakamalla toimintansa kahteen liiketoiminta-alueeseen: Wärtsilä Marine Business ja Wärtsilä Energy Business, jotka vastaavat omilla markkinoillaan sekä uusmyynnistä että palveluista. Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2019. Kyseessä on yksi Wärtsilän historian suurimpia organisaatiomuutoksia, joka merkitsi yli 13.000 ihmisen uudelleensijoittamista sekä merkittäviä muutoksenhallinta-, uudelleenjärjestely- ja rekrytointitoimenpiteitä.

Wärtsilä jatkoi konsernin laajuista ohjelmaansa toiminnan ja resurssien mukauttamiseksi läpi koko vuoden 2019. Tarkoituksena on varmistaa yhtiön tuleva kannattavuus ja kilpailukyky. Suunniteltuja toimenpiteitä ovat yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen ja ”as-a-service” -liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu sekä liiketoimintojen tarjooman optimointi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Wärtsilä vahvisti vedenalaista huoltotarjontaansa helmikuussa avaamalla uuden vedenalaisen korjaus-, kunnostus- ja huoltolaitoksen Arabiemiirikuntien Fujairahiin.

Toukokuussa Wärtsilä julkisti ostavansa brittiläisen Ships Electronic Services Ltd:n (”SES”), joka on erikoistunut pääasiassa kaupallisten ja vapaa-ajan alusten navigointi- ja viestintäelektroniikkaan sekä asennus-, huolto- ja korjauspalveluihin. Yhtiöllä oli 47 työntekijää.

Syyskuussa Wärtsilän Energy Business ilmoitti suunnitelmasta järjestää uudelleen ja mukauttaa organisaatiotaan. Tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä ja kykyä hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia yksinkertaistamalla organisaatiota, nopeuttamalla päätöksentekoa ja työntekijöitä vastuullistamalla.

Samoin syyskuussa päätettiin purkaa Wärtsilä-Hyundai Engine Company (WHEC) -yhteisyritys yhteisellä sopimuksella Hyundai Heavy Industriesin kanssa. WHEC valmisti 4-tahtisia W50DF-moottoreita LNG-säiliöaluksiin ja muihin merenkulun sovelluksiin Aasian markkinoille, ja se työllisti 20 ihmistä vuoden 2019 lopussa.

Wärtsilän digitaalinen muutos on edistynyt nopeasti viime vuosina. Syyskuussa Wärtsilä integroi tiiminsä digitalisaation keskusorganisaatiossa eri liike- ja konsernitoimintoihin sen perusteella, missä ne pystyvät parhaiten luomaan arvoa asiakkaillemme ja Wärtsilälle kokonaisuutena. Samalla tiimien osallistuminen toimintaan ja projekteihin jatkuu kustannustehokkaasti.

Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä Wärtsilä ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautic). ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille sotilaskäyttöön tarkoitetuille sukellusveneille. Yrityksellä on noin 120 työntekijää.
Työllistäminen
Henkilöstö ja ulkopuolinen työvoima vuonna 2019 (GRI 102-8, GRI 401-1)
Suoran työllistämisen lisäksi Wärtsilän toimipaikoilla toimi aliurakoitsijoita, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus oli 6.370 henkilötyövuotta. Suomen yksiköiden henkilöstömäärä oli 3.776.

Vuonna 2019 Wärtsilän palveluksesta lähti eri syistä yhteensä noin 1.890 työntekijää ja yhtiöön palkattiin 4.067 työntekijää. Wärtsilän henkilöstön yhteismäärä oli vuoden 2019 lopussa 18.795.
Henkilöstö 2019 2018 2017 2016 2015
Henkilöstön määrä vuoden lopussa 18 795 19 293 18 065 18 011 18 856
Henkilöstö liiketoiminnoittain
Services * 11 051 10 624 10 567 10 592
Marine Solutions 12 526 6 267 5 845 6 074 6 847
Energy Solutions 4 978 1 171 1 038 903 959
Muut 1291 805 559 467 459
Henkilöstö markkina-alueittain
Eurooppa 11 618 11 693 10 463 10 399 10 893
Aasia 4 341 4 726 4 890 4 992 5 297
Amerikka 2 016 2 074 1 960 1 919 1 917
Muut 820 801 753 701 748
Henkilöstön keski-ikä 41,6 41,4 41,5 41,0 41,0
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet (%) 93 93 92 89 89
Määräaikaiset työsuhteet (%) 7 7 8 11 11
Kokoaikaiset työsuhteet (%) 98 98 98 98 98
Osa-aikaiset työsuhteet (%) 2 2 2 2 2
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet, %) 6,7 5,7 5.3 5,3 5,2
Nettotyöllisyysvaikutus -571 923 -213 -840 -755
* Services lakkautettiin itsenäisenä liiketoiminta-alueena vuoden 2018 lopussa
Henkilöstön määrä työsuhteen ja sukupuolen mukaan 2019 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Kokonaismäärä 17 401 1 394
Miehiä 14 533 1 111
Naisia 2 868 283
Henkilöstön määrä työsuhteen ja alueen mukaan 2019 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Eurooppa 11 155 462
Aasia 3 631 716
Amerikka 1 983 30
Muut 632 186
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet koko-/osa-aikaisuuden mukaan 2019 Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Kokonaismäärä 17 035 366
Miehiä 14 227 306
Naisia 2 808 60
Uudet rekrytoinnit 2019 Uudet työsuhteet Aste (%)
Kokonaismäärä 4 067 21,6
Sukupuoli
Miehiä 3 159 20,2
Naisia 908 28,8
Ikäryhmä
< 30 vuotta 1 684 65,5
30–50 vuotta 2 071 17,7
> 50 vuotta 313 7,0
Markkina-alue
Eurooppa 2 406 20,7
Aasia 881 20,3
Amerikka 494 24,6
Muut 286 35,0
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet) 2019 Lukumäärä Aste (%)
Kokonaismäärä 1 162 6,7
Sukupuoli
Miehiä 914 6,3
Naisia 248 8,6
Ikäryhmä
< 30 vuotta 187 9,0
30–50 vuotta 774 7,1
> 50 vuotta 201 4,6
Markkina-alue
Eurooppa 699 6,3
Aasia 291 8,0
Amerikka 118 5,9
Muut 54 8,5
Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määrä- tai osa-aikaiselle henkilöstölle (GRI 401-2)
Määräaikaisessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa oleville tarjotaan yleisesti ottaen samat etuudet kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville. Joissakin maissa oikeus etuuksiin riippuu palvelukuukausista tai -vuosista. Tällaiset erot johtuvat yleensä paikallisen lainsäädännön mukaisista työehtosopimuksista.
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika (GRI 402-1)
Wärtsilän vähimmäisirtisanomisaikaa koskevat menettelytavat on kuvattu osiossa Ihmioikeus- ja tasa-arvopolitiikka sekä oikeudenmukaiset työllisyyskäytännöt.
Työterveys ja -turvallisuus
Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa (GRI 403-1)
Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, joita kehitetään yleensä sekä yritysjohdon että henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Työsuojelutoimikunta on 85% Wärtsilän yhtiöistä, ja toimikuntien toiminnan piirissä on yhteensä 89% Wärtsilän henkilöstöstä.
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset (GRI 403-2)
Vuonna 2019 tapaturmataajuus oli 2,25, mikä merkitsee 10%:n vähennystä verrattuna edellisvuoteen.

Valitettavasti on todettava, että vietnamilaisella telakalla sattui urakoitsijan työntekijän kuolemaan johtanut tapaturma. Urakoitsija oli purkamassa aluksen runkoon kiinnitettyä väliaikaista teräsrakennetta. Purkutöiden aikana rakenne yllättäen putosi ja upposi mereen. Yksi urakoitsijan työntekijöistä työskenteli onnettomuuden tapahtuessa rakenteen päällä, eikä hän onnistunut pääsemään ulos vaan menetti henkensä.
Tapaturmat 2019 2018 2017 2016 2015
Tapaturmat yhteensä 397 398 446 439 461
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, vähintään 1 päivä, työntekijät, yhteensä 85 90 88 95 104
Eurooppa 58 62 60 69 72
Aasia 16 14 9 17 15
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 10 13 16 6 16
Afrikka 1 1 3 3 1
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, vähintään 1 päivä, alihankkijat, yhteensä 20 35
Eurooppa 11 19
Aasia 4 6
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 5 10
Afrikka 0 0
Poissaoloon johtaneita tapaturmia/miljoona työtuntia
Työntekijät 2,25 2,5 2,5 2,6 2,8
Alihankkijat 1,8 3,1
Poissaolotaajuus
Sairauspoissaolot (% tehdyistä työtunneista) 2,1 2,2 2,0 2,2 1,9
Tapaturmien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
Työperäisten sairauksien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuolemantapaukset
Kuolemantapauksia yhteensä 1 1 1 1 1
Työntekijät 0 1 0 0 1
Alihankkijat 1 0 1 1 0
Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät (GRI 403-3)
Wärtsilän huolto- ja testaushenkilöstö työskentelee jatkuvasti käynnissä olevien moottoreiden läheisyydessä ja altistuu siksi kovalle melulle. Kuulon aleneminen pyritään estämään Wärtsilän työterveys- ja työturvallisuusohjelmilla, muun muassa hankkimalla melulle altistuville työntekijöille asianmukaiset kuulosuojaimet. Vuonna 2019 diagnosoitiin yhteensä 10 työperäistä sairautta, mikä vastaa 0,27 tapausta miljoonaa työtuntia kohti.
Koulutus
Koulutuspäivien vuotuinen keskimäärä työntekijää kohden (GRI 404-1)
Vuonna 2019 Wärtsilän miespuolisille työntekijöille kertyi 2,11 koulutuspäivää ja naispuolisille työntekijöille 1,85 koulutuspäivää.
Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 2019 2018 2017 2016 2015
Kaikki 2,0 2,2 2,2 3,0 3,0
Johto 2,0 2,9 3,5 3,7 3,5
Muut toimihenkilöt 1,0 2,1 3 2,9 2,9
Työntekijät 2,0 2,1 2,0 3 3,1
Ohjelmat työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja siirtymävaiheen tukiohjelmat (GRI 404-2)
Osaamisen kehittämiseen liittyvät Wärtsilän ohjelmat on kuvattu osiossa Ihmisten johtaminen. Wärtsilä tarjoaa henkilöstölleen laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia ja oppimismahdollisuuksia yli 20 eri aihekategoriassa. Koulutusteemoista mainittakoon muun muassa konetekniikka, työturvallisuus ja -terveys, kielet ja kulttuuri, projektijohtaminen, ympäristö, turvallisuus ja johtaminen.
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus (GRI 404-3)
Vuosittaisten kehityskeskustelujen toteutuminen 2019 2018 2017 2016 2015
Kattavuus (%) 91 96 96 96 92
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus (GRI 405-1)
Monimuotoinen henkilöstö tekee parempaa tulosta, pystyy paremmin ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja tarjoaa yrityksen käyttöön laajemman osaamispohjan. Wärtsilän vuonna 2012 käynnistämän monimuotoisuusaloitteen tavoitteena on edistää osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla yhtiön globaalien ja paikallisten vaatimusten täyttämiseksi. Monimuotoisuuteen panostaminen ja eri-ikäisten, eri sukupuolta olevien ja persoonallisuudeltaan ja koulutustaustaltaan erilaisten ihmisten tukeminen tekee Wärtsilästä entistä vetovoimaisemman työnantajan ja asiakkailleen arvostetun liikekumppanin.
Sukupuolijakauma 2019 2018 2017 2016 2015
Miehiä/naisia (%) 83/17 83/17 84/16 84/16 85/15
Miesten/naisten osuus johtotehtävissä (%) 83/17 87/13 89/11 89/11 89/11
Alueellinen monimuotoisuus
Kansallisuudet 140 137 136 134 131
Työntekijöiden lukumäärä ikäryhmän mukaan 2019 Lukumäärä Aste (%)
< 30 vuotta 2 574 14
30–50 11 736 62
> 50 vuotta 4 486 24
Hallituksen ja johtokunnan jäsenet ikäryhmittäin vuonna 2019, % Johtokunta (%) Hallitus (%)
< 30 vuotta 0 0
30–50 29 13
> 50 vuotta 71 88
Hallituksen ja johtokunnan jäsenet sukupuolittain vuonna 2019, % Johtokunta (%) Hallitus (%)
Naisia 14 25
Miehiä 86 75
Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (GRI 102-43)
Wärtsilä asettaa aina asiakkaidensa tarpeet etusijalle. Osoitamme sen kuuntelemalla asiakkaiden palautetta tarkkaan ja reagoimalla siihen sekä operatiivisella että johdon tasolla. Wärtsilälle on tärkeää ansaita asiakkaidensa pitkäjänteinen luottamus pitämällä lupauksensa. Vaikka alallamme saattaa tulla vastaan haasteita, suhteita lujitetaan toimimalla asiakaslähtöisesti. Mittaamme asiakkaidemme uskollisuutta ja tyytyväisyyttä soveltamalla Net Promoter Score- eli NPS-metodologiaa. Tuloksia seurataan kuukausittain. Tulokset ovat parantuneet merkittävästi kolmen viime vuoden aikana.

Otamme mielellämme asiakkailta vastaan palautetta projektien toimitusvaiheessa sekä laitteiden käytön aikana. Tieto toimivista ratkaisuista ja parantamismahdollisuuksista sekä asiakkaiden toimintaympäristön ymmärtäminen ovat elintärkeitä edellytyksiä yhtiön tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Keräämällä palautetta erilaisissa tapahtumissa ja pitämällä muutoin jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiin sekä reagoimalla palautteeseen varmistamme, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät.
Asiakasuskollisuus 2019 2018 2017
Net Promoter Score, NPS 59 53 45
Vastaajia 2 787 3 356 4 875
NPS-asteikolla alin tulos on –100 ja paras +100.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?