Avaa/sulje valikko
Open navigation

Osakkeet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella WRT1V. Tilikauden 2019 lopussa Wärtsilän osakkeiden lukumäärä oli 591.723.390 ja rekisteröity osakepääoma 336.002.138,50 euroa. Wärtsilällä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja yhtäläiseen osinkoon.

Osakekohtaisia tunnuslukuja
2019 2018 2017 2016 2015
Tulos/osake (EPS)* EUR 0,37 0,65 0,63 0,60 0,75
Oma pääoma/osake* EUR 4,05 4,09 3,97 3,87 3,72
Osinko/osake* EUR 0,481 0,48 0,46 0,43 0,40
Osinko/tulos % 130,81 73,7 70,8 72,8 53,3
Efektiivinen osinkotuotto % 4,91 3,5 2,6 3,0 2,8
Hinta/voitto (P/E) 26,6 21,4 27,0 23,8 18,8
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV) 2,4 3,4 4,4 3,7 3,8
Osakkeiden oikaistu lukumäärä* x 1 000
tilikauden lopussa 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
keskimäärin 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
1 Hallituksen ehdotus
* Vertailukausien 2015-2017 luvut on oikaistu vastaamaan kasvanutta osakemäärää.

Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä

Wärtsilän osakkeen kurssi laski 29,1% vuonna 2019, kun taas OMX Helsinki Industrials -indeksi nousi 25,9% ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 14,8%. Wärtsilän osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 15,56 euroa ja alin kurssi 8,78 euroa. Päätöskurssi 31.12.2019 oli 9,85 euroa. Vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi vuonna 2019 oli 11,82 euroa. Wärtsilän osakekannan markkina-arvo tilivuoden lopussa oli 5.828 miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 333.483.579 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.947 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Näillä kaupankäyntipaikoilla osaketta vaihdettiin yhteensä 229.045.024 kappaletta. Lisätietoja osakkeen kurssikehityksestä löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/sijoittajat.

Kurssikehitys.svg
Osakevaihto_kk.svg
Markkina-arvo.svg

Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
2019 2018 2017 2016 2015
Pörssivaihto MEUR 3 947 4 754 4 800 3 826 4 529
Vaihdettu määrä* x 1 000 333 484 278 938 268 222 296 611 341 211
Vaihtuvuus % 55,0 47,1 45,3 50,1 80,0
Ylin kurssi* EUR 15,56 19,88 20,77 14,48 14,99
Alin kurssi* EUR 8,78 12,75 13,97 11,30 11,07
Keskikurssi* EUR 11,82 17,04 17,90 12,89 13,28
Pörssikurssi tilikauden lopussa* EUR 9,85 13,90 17,53 14,23 14,05
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa MEUR 5 828 8 222 10 375 8 418 8 314
* Vertailukausien 2015-2017 luvut on oikaistu vastaamaan kasvanutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?