Avaa/sulje valikko
Open navigation

Wärtsilä pääomamarkkinoilla

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaava tiimi, johon kuuluvat Wärtsilän toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja sijoittajasuhdepäällikkö, osallistui vuoden aikana yli 310 sijoittajatapaamiseen. Tiimi piti lisäksi vuoden mittaan säännöllisesti yhteyttä osakeanalyytikoihin.

Institutionaalisten sijoittajien kanssa järjestettiin tapaamisia Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa, Manner-Euroopassa sekä Pohjoismaissa. Wärtsilän sijoittajasuhdetiimi järjesti vuoden aikana roadshow-tapahtumia 20 päivänä ja osallistui kahdeksaan sijoittajakonferenssiin. Wärtsilä järjesti myös vierailun Wärtsilän ja China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) yhteisyritykseen CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd (CWEC). CWEC otti Shanghain Lingangissa Kiinassa sijaitsevan tehtaansa käyttöön vuoden 2017 alussa. Tehdas valmistaa moderneja Wärtsilän diesel- ja monipolttoainemoottoreita. Tuotannossa hyödynnetään edistyksellistä reaaliaikaista datankeruu- ja visualisointijärjestelmää, jolla vähennetään riskejä ja parannetaan tehokkuutta.

Wärtsilän pääomamarkkinapäivä pidettiin marraskuussa Helsingissä. Aiheita olivat yhtiön toimintaympäristö, edistyminen taloudellisissa tavoitteissa, energia- ja merenkulkuliiketoiminnan strategiset painopisteet sekä lähivuosien kasvumahdollisuudet. Lisäksi ohjelmaan sisältyi yksi ulkopuolinen puheenvuoro. Bloomberg New Energy Financen edustaja kertoi yhtiön näkemyksestä energiamarkkinoiden tulevasta kehityksestä. Pääomamarkkinapäivään osallistui 60 institutionaalista sijoittajaa, osakeanalyytikkoa ja pankkiiria. Lisäksi tilaisuuden webcast-lähetystä seurasi 160 henkilöä.

Wärtsilän sijoittajasuhdepolitiikka

Wärtsilän sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, strategiasta, markkinoista ja taloudellisesta asemasta. Näin pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkinoilla on Wärtsilän osakkeiden arvon määrittämiseen riittävät tiedot. Tavoitteen saavuttamiseksi Wärtsilä julkaisee vuosittain kaksi osavuosikatsausta, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja pörssitiedotteita. Tämän lisäksi yhtiön johto keskustelee säännöllisesti analyytikoiden ja sijoittajien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Wärtsilän verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja aiempaa toimintaa koskevan tiedon arkistona.

Näkymät

Tietoa Wärtsilän näkymistä ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa ja osavuosikatsauksissa. Viimeksi julkaistut näkymät toistetaan myös vuosikertomuksessa. Julkaistavat näkymät sisältävät hallituksen hyväksymät odotukset kysynnän kehittymisestä Wärtsilän markkinoilla. Wärtsilä ei julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita. Jos liiketoiminnan olosuhteissa tapahtuu näkymiin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia, Wärtsilä julkaisee muutetut näkymät voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Analyytikkoraportit

Wärtsilä tarkistaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden aiemmin julkaistujen tietojen perusteella. Wärtsilä ei kommentoi pääomamarkkinatahojen julkaisemia ennusteita tai odotuksia eikä ota niistä vastuuta.

Hiljainen jakso

Wärtsilä soveltaa tulosjulkistustensa edellä kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa, jotta julkaisematonta taloudellista tietoa ei pääse julkisuuteen. Yhtiön edustajat eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

Tiedonantopolitiikka ja talousviestintä

Wärtsilä tiedottaa yhtiön tavoitteista, taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta avoimesti, oikea-aikaisesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, jotta yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikeisiin ja riittäviin tietoihin perustuvan käsityksen yhtiöstä. Wärtsilä julkaisee pörssitiedotteita, lehdistötiedotteita ja ammattilehdistölle tarkoitettuja tiedotteita. Lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt julkaisevat tarvittaessa lehdistötiedotteita paikallisesti merkittävistä asioista.

Pörssitiedotteilla tiedotetaan sisäpiiritietoa sisältävistä asioista, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusinstrumenttien arvoon. Lehdistötiedotteet sisältävät tietoa Wärtsilän tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, joilla katsotaan olevan yleistä merkitystä sijoittajille ja tiedotusvälineille. Ammattilehdistötiedotteilla tiedotetaan alan lehdistölle tuotteista ja teknologioista yksityiskohtaisemmin. Kaikki pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lehdistötiedotteet julkaistaan englanniksi ja tarvittaessa myös suomeksi ja ruotsiksi. Ammattilehdistötiedotteet julkaistaan ainoastaan englanniksi ja paikalliset tiedotteet paikallisella kielellä. Kaikki tiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilla.

Yhteystiedot

Yhtiön sijoittaja- ja analyytikkosuhteista vastaa sijoittajasuhdejohtaja Natalia Valtasaari yhdessä sijoittajasuhdetiimin kanssa. Kyselyt voi lähettää osoitteeseen investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Emilia Rantala
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 709 1114
emilia.rantala@wartsila.com

Alexandra Carlzén
Sijoittajasuhdekoordinaattori
Puh. 010 709 5445
alexandra.carlzen@wartsila.com

Wärtsilän konserniviestinnästä vastaa viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?