Avaa/sulje valikko
Open navigation
Kvartaalitunnuslukuja
Oikaistu
MEUR 10–12/
2019
7–9/
2019
4–6/
2019
1–3/
2019
10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017**
Tilauskertymä
Wärtsilä Marine -liiketoiminta* 951 705 936 922 1 031 1 009 1 027 877
Wärtsilä Energy -liiketoiminta* 604 274 441 494 843 363 526 630
Yhteensä 1 555 979 1 377 1 416 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514
Tilauskanta tilikauden lopussa
Wärtsilä Marine -liiketoiminta* 3 799 3 895 3 974 3 861 3 651 3 536 3 244 2 818
Wärtsilä Energy -liiketoiminta* 2 079 2 399 2 496 2 469 2 515 2 382 2 660 2 672
Yhteensä 5 878 6 294 6 470 6 330 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100
Liikevaihto
Wärtsilä Marine -liiketoiminta* 1 020 776 801 733 831 680 685 619
Wärtsilä Energy -liiketoiminta* 664 342 416 418 701 650 561 447
Yhteensä 1 684 1 118 1 217 1 151 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -2 -6 -1 3 3 4 3 6
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 213 49 123 113 237 152 134 98 250
prosentteina liikevaihdosta 12,6 4,4 10,1 9,8 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4
Poistot ja arvonalentumiset -39 -58 -42 -41 -37 -31 -31 -30 -42
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -10 -10
Vertailukelpoinen liiketulos 202 39 113 102 226 141 123 88 241
prosentteina liikevaihdosta 12,0 3,5 9,3 8,9 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -39 -28 -17 -11 -20 -12 -3 -19
Liiketulos 164 11 96 91 206 141 111 85 222
prosentteina liikevaihdosta 9,7 1,0 7,9 7,9 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -11 -13 -13 -12 -11 -8 -9 -10
Tulos ennen veroja 153 83 78 194 130 102 76 211
Tuloverot -51 -5 -21 -19 -41 -29 -28 -19 -47
Tilikauden tulos 102 -5 62 59 153 101 75 57 165
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,17 -0,01 0,11 0,10 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28
Bruttoinvestoinnit 44 24 32 23 48 26 194 37 79
osakkeet ja yrityshankinnat 2 4 -1 177 20 45
Liiketoiminnan rahavirta 295 -61 -37 35 349 122 41 -42 276
Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa 732 870 784 656 581 782 790 726 563
Henkilöstö tilikauden lopussa
Wärtsilä Marine -liiketoiminta* 13 460 13 530 13 598 13 467 13 582 13 727 13 609 12 618
Wärtsilä Energy -liiketoiminta* 5 335 5 488 5 641 5 758 5 712 5 692 5 622 5 564
Yhteensä 18 795 19 018 19 239 19 225 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065
* Vertailukauden 2018 luvut segmenteille on oikaistu uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi.
** Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?