Avaa/sulje valikko
Open navigation
Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
MEUR 2019 2018
Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 243 241
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 4 4
Rahoitustuotot ja -kulut -304 -296
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -56 -51
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 11 -28
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -45 23
-34 -5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -90 -56
Korko- ja rahoituskulut -89 -78
Saadut osingot liiketoiminnasta 304 300
Korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta 89 74
Maksetut verot -8 -5
295 291
Liiketoiminnan rahavirta 205 235
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 -13
Investointien rahavirta -2 -13
Rahavirta investointien jälkeen 203 223
Rahoituksen rahavirta:
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 18 -492
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -284 344
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150 280
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -56 -84
Konserniavustukset 76 99
Maksetut osingot -284 -272
Rahoituksen rahavirta -381 -126
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -178 96
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 291 195
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 113 291

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?