Avaa/sulje valikko
Open navigation
Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 2019 2018 Liite
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 6
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 10 3
Aineettomat oikeudet ja keskeneräiset hankinnat 1 8
11 12
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 7 7
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 6 1
Keskeneräiset hankinnat 6
13 14
Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä 950 950
Muut osakkeet ja osuudet 1 1
951 951
Pysyvät vastaavat yhteensä 974 976
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 100 100 7
Lainasaamiset 1 1
101 101
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 193 2 308 8
Muut saamiset 1 2
Siirtosaamiset 29 16 9
2 224 2 327
Rahat ja pankkisaamiset 113 291
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 438 2 719
Vastaavaa yhteensä 3 413 3 696
MEUR 2019 2018 Liite
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Kertyneet voittovarat 754 730
Tilikauden tulos 240 308
Oma pääoma yhteensä 1 391 1 435
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 1 1
Pakolliset varaukset 18 15
Vieras pääoma 11
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 847 741
847 741
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 51 56
Ostovelat 14 18
Velat saman konsernin yrityksille 1 052 1 327 13
Muut lyhytaikaiset velat 2 2
Siirtovelat 36 102 12
1 155 1 504
Vieras pääoma yhteensä 2 003 2 245
Vastattavaa yhteensä 3 413 3 696

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?