Avaa/sulje valikko
Open navigation
Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR 2019 2018 Liite
Liiketoiminnan muut tuotot 89 80 1
Henkilöstökulut -37 -26 2
Poistot ja arvonalentumiset -4 -4 3
Liiketoiminnan muut kulut -108 -104
Liiketulos -60 -55
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 304 300
Korko- ja muut rahoitustuotot 90 74
Kurssierot 1 -1
Korko- ja muut rahoituskulut -91 -77
304 296
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 243 241
Poistoeron muutos 1
Konserniavustus 76
Tulos ennen veroja 243 318
Tuloverot -3 -10 5
Tilikauden tulos 240 308

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?