Avaa/sulje valikko
Open navigation

Hallituksen ehdotus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 993.534.893,15 euroa, josta tilikauden voitto on 239.590.080,77 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:            

EUR
Osinkona jaetaan 0,48 euroa/osake eli yhteensä 284 027 227,20
Jätetään omaan pääomaan 709 507 665,95
Yhteensä 993 534 893,15

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 16.3.2020.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2020. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 10.9.2020 ja osingon maksupäivä 17.9.2020. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2020

 

Mikael Lilius

       

Tom Johnstone

Maarit Aarni-Sirviö

       

Kaj-Gustaf Bergh

Karin Falk

       

Johan Forssell

Risto Murto

       

Markus Rauramo

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?