Avaa/sulje valikko
Open navigation
Laaja tuloslaskelma
MEUR 2019 2018 Liite
Tilikauden tulos 218 386
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -20 -3
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -16 -4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 42 -23
määräysvallattomien omistajien osuus -1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -1 -1
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 4 -17 26
siirretty tuloslaskelmaan 19 -8
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 3
siirretty tuloslaskelmaan -4 2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 60 -45
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 45 -48
Tilikauden laaja tulos yhteensä 263 338
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 262 338
määräysvallattomat omistajat 1
263 338
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?