Avaa/sulje valikko
Open navigation

Kestävän kehityksen kohokohtia

11.2.

Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen, joka laajentaa osapuolten nykyistä yhteistyötä ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkuuteen ja digitalisaatioon liittyvissä haasteissa.

6.3.

Wärtsilä sai päätökseen alusliikennepalveluihin (Vessel Traffic Service) liittyvän asennus- ja koulutusprojektin, joka tehostaa kahden portugalilaisen sataman toimintaa.

8.3.

Wärtsilältä tilattiin kahta eri teknologiaa soveltava painolastiveden käsittelyjärjestelmä Eletson-varustamon kaikkiin 23 alukseen.

20.3.

Wärtsilältä tilattiin ratkaisuja Wasalinen uuteen, Suomessa rakennettavaan matkustajalauttaan, joka edustaa tehokkuudeltaan ja ympäristöystävällisyydeltään alan terävintä kärkeä.

16.4.

Wärtsilä julkisti Engine+ Hybrid Energy -ratkaisun, joka tukee sähkön varastointia ja uusiutuvan energian hyödyntämistä.

7.5.

Wärtsilän päästövähennysratkaisut voittivat White Snow, Clean Air -palkinnon. Palkinto on tunnustus Wärtsilän ratkaisuille, jotka vähentävät öljynporaus- ja tuotantolaitosten kaasupolttoaineiden päästöjä.

20.5.

Wärtsilä ja LUT-yliopisto sopivat tutkimusyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on pelkästään uusiutuvaan energiaan nojaavien energiajärjestelmien strateginen mallinnus.

18.6.

Wärtsilän ja yhteistyökumppaneiden Leanships-projektin tuloksena syntyi säätölapapotkureilla varustettuihin aluksiin sopiva energiansäästölaite (Energy Saving Device, ESD), jolla saavutetaan 3,5 prosentin säästö polttoainekustannuksissa.

25.7.

Wärtsilältä tilattiin 100 MW:n/100 MWh:n energianvarastointijärjestelmä Kaakkois-Aasiaan.

3.9.

Wärtsilä 31DF -moottorin käyttöalue laajeni energiateollisuuteen tarjoten ennennäkemätöntä tehokkuutta sekä polttoaine- ja käytettävyysjoustoa.

23.9.

Wärtsilä liittyi Getting to Zero 2030 -koalitioon, jonka kautta yhtiö pyrkii yhdessä 74 muun jäsenorganisaation kanssa kehittämään kaupallisesti käyttökelpoisen päästöttömän alusratkaisun vuoteen 2030 mennessä.

26.9.

Wärtsilä ja Q Power allekirjoittivat strategisen yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tukea uusiutuvien polttoaineiden kehitystyötä.

7.10.

Project Management Institute (PMI) valitsi Wärtsilän Ruandan Kibuyeen toimittaman voimalaitoksen, joka hyödyntää polttoaineena Kivu-järvessä syntyviä vaarallisia metaanikaasuja, yhdeksi 50 viime vuoden kymmenestä tärkeimmästä uusiutuvan energian projektista.

11.10.

Wärtsilä julkisti norjalaisen Atlantic Offshore -yhtiön tilauksen, jonka myötä kahteen offshore-tukialukseen jälkiasennetaan polttoainetta säästävä ja kasvihuonepäästöjä vähentävä hybridikoneisto.

14.11.

Wärtsilä ja PSA Marine sopivat yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on kehittää meriteollisuuteen älykkäitä teknologioita vähäpäästöisten energiajärjestelmien luomiseksi.

2.12.

Wärtsilältä tilattiin täysimittainen energianvarastointiratkaisu kantaverkon ulkopuoliseen Fekolan kaivokseen Maliin uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi yhdessä maailman suurimmista hybridivoimahankkeista.

 

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?