Avaa/sulje valikko
Open navigation

Miksi sijoittaa Wärtsilään

Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Elinkaariratkaisut asiakkaiden tukena

Liiketoimintamallimme perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Huoltotoimintojemme osuus kokonaisliikevaihdosta on noin 50%, mikä antaa hyvän pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteellemme.

Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun laitekannan yhä edistyksellisempi teknologia. Olemme sitoutuneet panostamaan digitalisaatioon, mikä antaa mahdollisuuden kehittää asiakkaille lisäarvoa tuottavaa tarjontaamme eteenpäin esimerkiksi hyödyntämällä edistyksellistä diagnostiikkaa suorituskyvyn optimoimiseksi.

Johtava älykkään teknologian osaaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla

Älykkään ratkaisutarjontamme perustana ovat siirtymä kohti päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve. Alan edelläkävijänä olemme sitoutuneet vastaamaan innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarpeeseen. Digitaalinen muutoksemme vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta pystymme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn ja turvaamaan johtavan asemamme kestävien innovaatioiden kehittäjänä.

Toiminnan tehostamista korostava, pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli

Valmistusmallimme on kokoonpanokeskeinen ja perustuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatioprosesseissa. Panostamme prosessien jatkuvaan parantamiseen koko organisaatiossa toiminnan erinomaisen tason saavuttamiseksi.

Painopisteinä teknologiajohtajuus ja osakkeenomistajien sijoitustuotto

Vankka taloudellinen asemamme mahdollistaa toimintamme kehittämisen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien kuin yrityskauppojenkin kautta samalla, kun jaamme osakkeenomistajille vakaita osinkoja.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

wartsilan_osakekurssin_kehitys.svg

Wärtsilä sisältyy seuraaviin kestävän kehityksen indekseihin:

FTSE4Good-indeksi

MSCI Global Sustainability -indeksisarja

Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

ECPI Global Carbon Equity -indeksi & ECPI Global ESG Best in Class Equity -indeksi

OMX GES Sustainability Finland -indeksi

S&P Global, The Sustainability Yearbook

STOXX Global ESG Leaders -indeksi

Dow Jones Sustainability -indeksit

S&P Europe 350 ESG -indeksi

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?