Avaa/sulje valikko
Open navigation

Tavoitteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto
Liikevaihto

Tavoite

Kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.

Kehitys

Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto pysyi vakaana ollen 5.170 miljoonaa euroa.

Kannattavuus
Kannattavuus

Tavoite

Liikevoittotavoite (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteena on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

Kehitys

Vuonna 2019 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 457 miljoonaa euroa eli 8,8% liikevaihdosta.

Pääomarakenne
Pääomarakenne

Tavoite

Nettovelkaantumisaste on alle 0,50.

Kehitys

Vuonna 2019 nettovelkaantumisaste oli 0,30.

Osinko
Osinko

Tavoite

Jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Kehitys

Hallitus esittää, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, mikä on 130,8% osakekohtaisesta tuloksesta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävät voimantuotantojärjestelmät
Kestävät voimantuotantojärjestelmät

Tavoite

Myötävaikuttaa maailmanlaajuisesti kohtuuhintaisten, luotettavien, modernien ja kestävien energiajärjestelmien kehittämiseen.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2019 Wärtsilä lanseerasi modulaarisen Modular Block -voimalaitosratkaisun, 31DF-monipolttoainemoottorin energiamarkkinoille sekä Engine+ Hybrid Energy -ratkaisun, joka tukee energian varastointia ja uusiutuvan energian käyttöä sähköjärjestelmissä. Wärtsilä allekirjoitti yhteistyösopimukset Aalto- ja LUT-yliopistojen kanssa sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä koskevasta tutkimuksesta. Lisäksi ilmoitettiin puhtaiden polttoaineiden kehittämistä koskevat kumppanuudet Soletair Power Oy:n ja Q Power Oy:n kanssa. Vuoden aikana myytiin noin 1.540 MW uusia ja tehokkaita kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttäviä Smart Power Generation -voimalaitoksia.

Pienen tai keskisuuren mittakaavan LNG-ratkaisut
Pienen tai keskisuuren mittakaavan LNG-ratkaisut

Tavoite

Nousta globaaliksi toimijaksi LNG-arvoketjussa kehittämällä mahdollisuuksia, luomalla ratkaisuja ja rakentamalla infrastruktuuria nestemäisten polttoaineiden korvaamiseksi puhtaasti palavalla LNG:llä.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Wärtsilä luovutti Torniossa sijaitsevan Mangan nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoterminaalin syyskuussa 2019. Wärtsilän kokonaistoimitus (Engineering, Procurement and Construction, EPC) sisälsi täydelliset järjestelmät LNG-alusten purkuun, LNG:n varastointiin, alusten bunkraukseen, LNG-säiliöautojen lastaukseen, uudelleenkaasutukseen ja syöttöön paikalliseen maakaasuverkostoon. Haminan LNG-terminaaliprojektissa säiliön ylin moduuli nostettiin paikoilleen, maarakennustyöt jatkuivat ja mekaaniset asennukset ovat käynnissä.

Energiasäästöt
Energiasäästöt

Tavoite

Vähentää absoluuttista energiankulutusta (GWh) vähintään 7% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Aikataulu: 2025

Kehitys

Vuoteen 2019 mennessä saavutettiin 3,4 GWh:n energiasäästöt, mikä oli 11,4% lopputavoitteesta.

Eettinen käyttäytyminen
Eettinen käyttäytyminen

Tavoite

Varmistaa sitoutuminen toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) koko organisaatiossa (toimintaperiaatekoulutuksen kattavuus 100%).

Aikataulu: 2020

Kehitys

Koulutustilastoja seurataan jatkuvasti. Vuoteen 2019 mennessä toimintaperiaatekoulutuksen kattavuus oli 94,3% kaikista työntekijöistä.

Työturvallisuus
Työturvallisuus

Tavoite

Saavuttaa pitkän tähtäimen tavoite nollasta tapaturmasta.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2019 konsernin poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 2,25, mikä oli hieman asetettua tavoitetta (2,14) korkeampi. Indeksi kuitenkin parani 10% vuodesta 2018 (2,50). Aktiivisia toimenpiteitä jatkettiin pitkin vuotta. Kohokohtina johdon turvallisuuskierrokset lisääntyivät 56% ja vaara- ja läheltä piti ‑tilanteiden raportointi lisääntyi 14% vuodesta 2018. Wärtsilä käynnisti myös uuden turvallisuuskoulutusohjelman, Champions in Safety, etulinjan toimintojen työntekijöille. Yhteensä 3.900 työntekijää suoritti koulutuksen vuonna 2019.

Työhyvinvointi – urat
Työhyvinvointi – urat

Tavoite

Luoda tasapaino ulkoisten ja sisäisten rekrytointien välillä siten, että yli 50% avoimista työpaikoista täytetään sisäisillä hakijoilla, mukaan lukien ylennykset ja siirtymiset toisiin tehtäviin.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2019 kaikista tason 3 ja sitä ylempien tasojen avoimista työpaikoista täytettiin 64% sisäisillä rekrytoinneilla ja 36% ulkoisilla rekrytoinneilla.

Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön kehittäminen

Tavoite

Kehityskeskusteluiden sataprosenttinen kattavuus.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 91% yhtiön työntekijöistä oli käynyt kehityskeskustelun.

Monimuotoisuus
Monimuotoisuus

Tavoite

Nostaa naispuolisten työntekijöiden osuus 20 prosenttiin.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2019 naispuolisten työntekijöiden osuus oli 17%.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Tavoite

Vähentää kaasumoottoreiden kasvihuonepäästöjä 15% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2019 Wärtsilä lanseerasi puhtaasti kaasukäyttöisen W31SG-moottorin merisovelluksia varten. Kaasumoottoreiden kasvihuonepäästöjä vähennettiin 8,6% lähtötasovuodesta.

Kuljetusalan hiilettömyys
Kuljetusalan hiilettömyys

Tavoite

Myötävaikuttaa kestävämmän kuljetusalan kehittämiseen kaasu- ja muiden teknologioiden kautta.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Wärtsilä esitteli vuonna 2019 Navi-Planner-ratkaisun laivareitin suunnitteluun ja optimointiin, puhtaasti kaasukäyttöisen W31SG-moottorin merisovelluksia varten sekä ruoppaukseen suunnatun Wärtsilä HY -hybridivoimamoduulin. Wärtsilä ja PSA Marine toteuttivat itsenäisesti toimivan satamahinauskonseptin, jonka testaus aloitettiin todellisissa olosuhteissa. Wärtsilä liittyi Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS) -aloitteeseen sekä Getting to Zero 2030 -yhteenliittymään edistääkseen päästötöntä merenkulkua ja taloudellisesti kannattavien päästöttömien avomeriliikenteen alusten kehitystä.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Tavoite

Vähentää yli 300.000 tonnia alusten vuotuisia hiilidioksidipäästöjä Eniram-ratkaisujen avulla.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Hiilidioksidipäästöt vähenivät vuonna 2019 arviolta 234.000 tonnia. Tämä merkitsi 18 prosentin parannusta edellisvuoteen verrattuna.

Tavarantoimittajien valvonta
Tavarantoimittajien valvonta

Tavoite

Saavuttaa seuraava tavarantoimittajien arviointikattavuus:

  • 96% suorien globaalien tavarantoimittajien kuluista
  • 70% välillisten tavarantoimittajien kuluista
  • 80% paikallisten tavarantoimittajien kuluista

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2019 arviointikattavuudet olivat:

  • välittömien globaalien tavarantoimittajien osuus oli 96% kuluista
  • välillisten tavarantoimittajien osuus oli 76% kuluista
  • paikallisten tavarantoimittajien osuus oli 69% kuluista

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?