Avaa/sulje valikko
Open navigation

Tuotanto ja tutkimus & kehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tuotantomallissa painotetaan turvallisia, innovatiivisia ja digitaalisesti verkottuneita prosesseja. Vahva toiminnan erinomaiseen laatuun tähtäävä kulttuuri ja sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen luo pohjan korkealaatuisille, oikea-aikaisille ja kustannuksiltaan kilpailukykyisille toimituksille edistyksellisistä tuotantoympäristöistä.

Digitalisoitujen tehtaidemme tuotantotoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden kokoonpanoon, testaukseen ja viimeistelyyn sekä keskeisten komponenttien valmistukseen. T&K-toiminnassamme painotetaan jatkuvasti teknologiajohtajuutta.

Maailmanlaajuinen tuotanto siirtyy kohti laajennetun yrityksen visiota

Globaalia tuotantoamme optimoidaan jatkuvasti työvoiman osaamisen ja saatavuuden, asiakkaiden toiminnan ja tehokkuusnäkökohtien perusteella. Kokoonpanoon keskittyvä tuotantomallimme nojaa vahvasti laajaan toimittajaverkostoon, minkä ansiosta tuotantokapasiteettimme mukautuu joustavasti kysyntään.

Verkoston toiminnan tehostamiseksi ja Smart Marine- ja Smart Energy -visiomme tukemiseksi investoimme Smart Manufacturing -ekosysteemiin, jossa kaikkien tärkeimpien kumppaneiden, toimittajien ja eri tuotantoyksikköjen verkosto muodostaa laajennetun yrityksen. Vaasaan rakennettava tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus Smart Technology Hub on olennainen osa tätä ekosysteemiä.

Tiivis ja toimiva yhteistyö ja tiedon jakaminen eri puolilla maailmaa toimivien tarkasti valittujen kumppaneiden kanssa takaa markkinoiden odotuksia vastaavat komponenttien toimitusajat. Hankintastrategiassa painotetaan suorituskykyä ja innovointia. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja vahvistamaan maailmanlaajuista toimitusketjuamme pitääksemme yllä laatua sekä kustannuskilpailukykyä. Tehokkaat tietoyhteydet, edistyksellisten teknologioiden älykäs hyödyntäminen, datan integrointi ja saumaton tiedon jakaminen muodostavat Wärtsilän Smart Manufacturing -ekosysteemin ytimen. Tästä syystä pilotoimme koneoppimista ja analytiikkaa, jotka auttavat varmistamaan koko arvoketjusta kerättävästä datasta saatavan lisäarvon.

Jatkuvaa pyrkimystämme korkeaan laatuun ja tehokkuuteen tukee vahva toiminnan erinomaisuutta vaaliva ajattelutapa sekä investointimme edistykselliseen tuotantoteknologiaan ja automatisointiratkaisuihin.

svg__Wärtsilän_tuotanto_ja_tutkimus_kehitys_maailmanlaajuisesti.svg

T&K:n avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Tuemme merenkulku- ja energiamarkkinoiden kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta hyödyntämällä digitalisaatiota ja älykkäiden teknologioiden kehitystä uusissa tuotteissamme ja ratkaisuissamme. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneistamme tähtää ympäristömääräysten luotettavaan täyttymiseen, mikä hyödyttää asiakkaitamme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Toimintamallin ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet tukea asiakkaitaan luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähentämisessä.

Wärtsilä kehittää sekä Energy- että Marine-liiketoiminnoissaan teknologioita, jotka ovat jatkuvasti kiristyvien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Uusilla teknologioilla vastataan sekä nykyisiin että tuleviin kestävää kehitystä koskeviin vaatimuksiin. Yksi suuntauksista vie kohti biopolttoaineiden, synteettisten polttoaineiden ja muiden hiilineutraalien polttoaineiden käyttöä, ja Wärtsilällä on muutoksen mahdollistava osaaminen sekä teknologia ja tuotteet.

Uusien ratkaisujemme laadun ja niiden markkinoilletuontiajan optimointiin käytetään yhä useammin simulointia, modularisointia sekä virtuaalista testausta ja validointia. Painopiste on jatkuvassa parantamisessa, millä varmistetaan luotettavuus ja turvallisuus laadusta tinkimättä. Tuotteet tuodaan markkinoille vasta, kun ratkaisut ovat läpäisseet prosessin kaikki vaiheet ja niiden suorituskyky täyttää Wärtsilän korkeat vaatimukset.

Nopeampaa asiakasarvon luontia avoimella innovaatiotoiminnalla

Mielekkäiden yhteyksien luominen eri sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, toimittajiin, kumppaneihin, valtion virastoihin, yliopistomaailmaan ja startup-yrityksiin, on avoimen innovaatiotoimintamme perusta. Yhteistyössä ekosysteemimme kanssa pystymme merkittävästi lyhentämään innovaatioiden markkinoilletuontiaikaa ja vastaamaan nopeammin markkinoiden uusiin tarpeisiin. Lisäksi varmistamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa, että kaikki uudet tuotteet ja ratkaisut luovat mahdollisimman paljon lisäarvoa kokoonpanolinjalta koko laitteiston elinkaaren loppuun asti.

Avointa innovaatiomallia tukee yhä laajamittaisempi osallistumisemme startup-toimintaan eri puolilla maailmaa. Osallistumme säännöllisesti erilaisten startup-kiihdyttämöjen toimintaan, ja olemme kutsuneet kumppaneita kehittämään ja validoimaan kanssamme uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä rakentamaan prototyyppejä uudella Smart Partner Campuksella. Yhteistyö kumppaneiden kanssa Wärtsilän T&K-keskuksissa tuottaa nopeasti tietoa potentiaalisesta lisäarvosta asiakkaiden kannalta. Avoin innovaatiomalli nopeuttaa alan johtavien ratkaisujen luontia tuomalla yhteen ekosysteemin kyvykkyydet ja resurssit.

Tutkimusyhteistyöohjelmat

Wärtsilä osallistuu kumppaneineen yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuskumppaneiden tutkimusyhteistyöohjelmiin lisätäkseen tuotteiden luotettavuutta ja tehokkuutta ja vähentääkseen niiden ympäristövaikutuksia.

Integrated Energy Solutions to Smart and Green Shipping (INTENS) -ohjelma on yksi esimerkki tällaisista ohjelmista. INTENS on koko alan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen meriteollisuuden digitalisointia.

Smart Technology Hub

Wärtsilä rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin. Projekti saavutti vuonna 2019 useita tärkeitä merkkipaaluja ja eteni suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Kaivuu- ja rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2019, ja peruskivi muurattiin 10. syyskuuta 2019. Ensimmäisten toimintojen on määrä siirtyä uuteen keskukseen 2020 loppupuolella, ja Smart Technology Hubin täysimittainen toiminta alkaa 2021.

Smart Technology Hubin myötä Vaasaan muodostetaan Smart Partner Campus -osaamiskeskittymä, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja toimittajien sekä startupien ja yliopistojen kanssa. Maaliskuussa 2019 Wärtsilä valitsi ensimmäiset yhteistyökumppanit Smart Partner Campukselle. Ensimmäisessä vaiheessa Smart Partner Campus -konseptia lähtevät yhdessä Wärtsilän kanssa suunnittelemaan Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd, Vaasan Sähkö Oy ja Vaasan yliopisto.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?