Avaa/sulje valikko
Open navigation

Wärtsilä Energy -liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja sekä energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.

Palvelemme kolmea keskeistä asiakassegmenttiä

Wärtsilän kolme tärkeintä asiakassegmenttiä energiamarkkinoilla ovat sähkölaitokset, itsenäiset voimantuottajat ja teollisuusasiakkaat.

Sähkölaitokset toimittavat sähköä, lämpöä ja kaasua asumisen, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Ne investoivat erityyppisiin voimalaitoksiin ja energiavarastoihin varmistaakseen riittävän voimantuotannon eri kuormitustilanteissa sekä tarjotakseen asiakkailleen kustannustehokkaita ja luotettavia tuotteita ja palveluja.

Itsenäiset voimantuottajat rakentavat voimalaitos- ja varastointikapasiteettia ja myyvät sähköä sähkölaitoksille tai suoraan loppukäyttäjille. Niiden investoinnit ovat tuottohakuisia, ja tekniset vaatimukset määräytyvät kulloisenkin sovelluksen mukaan, samaan tapaan kuin sähkölaitoksilla.

Teollisuusasiakkaat ovat etupäässä yksityisiä teollisuusyrityksiä, joilla on energiaintensiivistä tuotantoa. Investoimalla omaan voimantuotantoon ne pystyvät alentamaan energiakustannuksiaan ja parantamaan huoltovarmuutta varautumalla kantaverkon mahdollisiin luotettavuusongelmiin. Wärtsilä palvelee tämän asiakasryhmän ylintä segmenttiä eli isoja teollisuusyrityksiä, joiden sähköntarve on suhteellisen suuri, esimerkiksi datakeskuksia, sementtitehtaita ja kaivoksia.

Tarjontamme perustuu joustavuuteen ja elinkaarenaikaiseen tukeen

Wärtsilän energiaratkaisut soveltuvat hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi perusvoimantuotantoon, kantaverkon vakautta varmistavaan tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen, kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä laajalti uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvien energiajärjestelmien optimointiin. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa energiajärjestelmäosaamista, mukaan lukien tuotannon täysi integrointi, edistykselliset ohjelmistot sekä lisäarvoa tuottavat elinkaaripalvelut.

Joustavat voimalamme räätälöidään aina kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin modulaarisia tuotteita ja palveluja hyödyntäen. Toimitusten laajuus vaihtelee yksittäisistä laitetoimituksista kokonaistoimituksiin. Kaikkien toimitusten tukena ovat Wärtsilän korkealuokkaiset projektinhallintavalmiudet. Wärtsilän voimalaitosratkaisut antavat sähköjärjestelmille parhaan tuen, sillä ne tarjoavat eniten joustavuutta ja antavat siten mahdollisuuden suunnitella ja rakentaa pitkälti uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä minimoiden samalla järjestelmän kustannukset. Ratkaisumme mahdollistavat yhdessä energianvarastointitarjontamme sekä kehittyneiden energianhallintaohjelmistojemme kanssa siirtymisen kestäviin, luotettaviin ja edullisiin vähähiilisiin voimantuotantojärjestelmiin. Markkinoilla, joilla energiamurros ei ole vielä alkanut, Wärtsilän ratkaisut tarjoavat tehokkaan, luotettavan ja joustavan vaihtoehdon perusvoiman tuotantoon, ja ne voidaan muuntaa tukemaan uusiutuvan energian käyttöä tulevaisuudessa.

Palveluvalikoimamme kattaa kaiken varaosista ja perushuollosta laitosten käyttö- ja kunnossapitosopimuksiin. Näin maksimoimme voimalaitosten elinkaaren ja käytettävyyden ja annamme niille elinkaarikustannustakuun. Optimoimme asiakkaidemme laitosten elinkaaren aikaisen suorituskyvyn päivitysten, modernisointien ja polttoainekonversioiden sekä turvallisuutta ja kyberturvallisuutta parantavien ratkaisujen avulla. Asiakkaidemme liiketoimintamallien muutos lisää laitosten hallintapalveluiden tarvetta. Samalla lisääntyvät mahdollisuudet hyödyntää reaaliaikaista valvontaa ja analytiikkaa asiakkaiden liiketoiminnan optimoimiseksi.

Markkinoiden kysyntätekijät

Energiamarkkinoilla Wärtsilän tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

 • talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
 • uusiutuvan energian nopeasti lisääntyvä käyttö ja joustamattoman lämpövoimalakapasiteetin vaiheittainen alasajo
 • hajautettu energiantuotanto
 • joustavien kaasujärjestelmien kasvava merkitys
 • uudet energian varastointiteknologiat
 • data ja digitalisaatio

Talouskasvu ja elintason kohoaminen sekä niitä seuraava sähköistyminen lisäävät sähkön kulutusta OECD:n ulkopuolisissa maissa. Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka ja taloudelliset tekijät. Kiristyvät päästömääräykset pakottavat sulkemaan vanhenevaa kapasiteettia, ja hiili-intensiivisiä energianlähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, esimerkiksi maakaasulla sekä uusiutuvilla energianlähteillä. Investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon lisääntyvät aurinko- ja tuulivoiman kustannuskilpailukyvyn parantuessa. Tämä puolestaan vähentää perinteisen lämpövoimalakapasiteetin käyntiaikoja ja lisää merkittävästi tarvetta voimantuotantojärjestelmien joustavuuden lisäämiseen energiavarastojen ja joustavan kapasiteetin muodossa. Kaasu nähdään järjestelmän joustavuuden kannalta keskeisenä polttoaineena. Kaasun hiilineutraalius kasvaa tulevaisuudessa, kun synteettistä kaasua uusiutuvista energianlähteistä johtavat power-to-gas-teknologiat yleistyvät. Uusi data ja alustalähtöiset liiketoimintamallit ja ratkaisut luovat edellytyksiä järjestelmätason integroinnille ja laitoskannan optimoinnille koko elinkaaren ajan.

Kilpailijat

Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat, esimerkiksi GE, Siemens ja Mitsubishi Hitachi Power Systems. Kilpailussa kaasuturbiineja vastaan Wärtsilän keskeisiä vahvuuksia ovat korkea hyötysuhde, parempi polttoainejoustavuus ja ylivoimainen käytön joustavuus, jotka yhdessä tarjoavat monenlaisiin asiakasprojekteihin ylivertaisen arvolupauksen. Pienemmissä kaasuvoimaloissa ja nestemäistä polttoainetta käyttävissä voimaloissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Energy Solutions, Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce sekä nopeakäyntisten moottorien valmistajat. Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja laitosten koko elinkaaren aikainen maailmanlaajuinen huoltotuki ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan. Energianhallintajärjestelmissä ja akkuvarastoinnissa kilpailijoita ovat esimerkiksi Fluence, NEC ja Tesla.

Huoltotoiminnassa kilpailu on pirstoutunutta, ja suurin osa kilpailijoista on paikallisia toimijoita, joiden tarjonta on rajallinen. Elinkaariratkaisuista kilpailevat muutamat alueelliset toimijat, joilla on kyky tarjota laitosten käyttöpalveluja. Laitosten suorituskyvyn hallintaan liittyvissä palveluissa on sekä uusia että vakiintuneita kilpailijoita, jotka tarjoavat ohjelmistoja ja analytiikkaa eri toimialoille, ja osa sähkölaitoksista hankkii vastaavaa osaamista itselleen.

Wärtsilän vahvuudet:

 • kilpailukykyiset pääomakustannukset ja kyky toimittaa kokonaisratkaisuja
 • ainutlaatuinen polttoaineen ja laitteen käytön joustavuus
 • perusteellisimmin testattu ohjelmistoalusta uusiutuvien energianlähteiden optimointiin
 • vahvat näytöt operoinnista ja huollosta, käyttökustannusten optimoinnista ja laitosten käytettävyyden ja luotettavuuden parantamisesta niiden koko elinkaaren ajan
 • maailmanlaajuinen tekninen tuki ja osaaminen

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?