Avaa/sulje valikko
Open navigation

Ennakoivat, korkealuokkaiset tukipalvelut lisäävät laitteiston luotettavuutta

Wärtsilä Expert Insight on innovatiivinen läpimurto, joka hyödyntää tekoälyä ja edistyksellistä diagnostiikkaa laitteiden ja järjestelmien reaaliaikaisessa valvonnassa. Ratkaisu mahdollistaa ennakoivan asiakastuen antamisen Wärtsilä Expertise Centre -osaamiskeskuksista, mikä takaa huippuluokan ennaltaehkäisevän huoltotoiminnan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

“Expert Insight havaitsee poikkeavuuksia, jotka viittaavat mahdollisiin häiriöihin tai antavat merkkejä liiallisesta polttoainekulutuksesta, jolloin moottori ei toimi tehokkaasti. Näin tapahtuu paljon ennen kuin tavanomaisen järjestelmän hälytys aktivoituisi,” sanoo Frank Velthuis , Wärtsilä Marine -liiketoiminnan digitaalisen tuotekehityksen johtaja.

Tekoälyä ja edistynyttä diagnostiikkaa käyttämällä Wärtsilä Expert Insight välittää tietoa ja mahdollistaa sen, että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään nopeasti. Tuotteen tarkoituksena on  parantaa merkittävästi Wärtsilän moottoreiden häiriöntorjuntaprosesseja sekä taata tarkka pitkän aikavälin näkemys asiakkaiden ennakoivaa huoltostrategiaa varten.

Wärtsilä Expert Insight on saatavilla Wärtsilän elinkaaripalvelusopimuksen yhteydessä, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa merenkulun voimaratkaisujen tehokkuuden ja suorituskyvyn optimoimiseksi. Elinkaariratkaisut mahdollistavat huoltotarpeiden ennakoimisen, varmistavat laitteiden mahdollisimman energiatehokkaan toiminnan sekä huolehtivat siitä, että aluksia operoidaan kaikkien asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

Laitteiden parempi käytettävyys hyödyttää asiakasta

Wärtsilä Expert Insight edustaa tärkeää kehitysaskelta teknologiakonsernin jatkuvassa kehitystyössä, jolla pyritään parantamaan ennakoivaa huoltotoimintaa. “Havaitsimme, että asiakkaat vaativat parempaa ennakoitavuutta  laitteidensa koko elinkaaren ajalta, ja he haluavat, että suoritamme huoltotöitä vain silloin, kun niitä tarvitaan. Expert Insightin kaltaisen tuotteen avulla pystymme vastaamaan tähän haasteeseen,”  jatkaa Velthuis.

Tekoälyn, edistyneen diagnostiikan ja Wärtsilän syvällisen voimaratkaisuosaamisen yhdistelmä muodostaa ylivoimaisen kilpailuedun ja Expert Insightin todellisen arvon. Velthuisin näkökulmasta  asiakkaat hyötyvät monilla tavoin. “Ensinnäkin laitteiden ja järjestelmien parantunut  turvallisuus ja luotettavuus johtaa vähentyneisiin seisonta-aikoihin ja pienentyneisiin huoltokustannuksiin. Toiseksi polttoainetehokkuus paranee.”

Wärtsilän pilottitutkimus, joka liittyy Expert Insightin käyttöön risteilyalusmoottoreissa, havainnollistaa edellä mainittuja hyötyjä. Tutkimuksen perusteella yhtiö arvioi vähentävänsä merkittävästi suunnittelemattomia seisonta-aikoja vastaavien moottorityyppien osalta. Velthuis lisää vielä, että polttoainetehokkuuden odotetaan myös paranevan huomattavasti.

Koska resurssien käytettävyys lisääntyy merkittävästi laitteiden ja järjestelmien luotettavuuden ja turvallisuuden ohella, Velthuis korostaa, että koko toiminnan ympäristövaikutus – oli kyseessä sitten laiva, voimansiirtolaite, runkojärjestelmä tai voimalaitos – pienenee merkittävästi. “Jos laitteen toimintakyvyn valvonta toteutetaan näin, voidaan kulutettavien osien määrää sekä kyseisten osien asentamiseen tarvittavaa matkustamisen määrää vähentää. Samalla voidaan parantaa myös moottorin polttoainetehokkuutta.”

Kilpailuetu sekä merenkulussa että energiamarkkinoilla

Wärtsilälle Expert Insightsin kaltainen tuote, joka parantaa Wärtsilän tuotteiden suorituskykyä elinkaaren aikana, tarjoaa selkeän kilpailuedun ja on yhä merkittävämmässä roolissa uusien laitteistojen rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla.

Wärtsilä Expert Insight edistää tiiviimpää yhteistyötä Wärtsilä Expertise Centre -osaamiskeskusten ja asiakkaiden teknisen henkilökunnan välillä. Miehistö ja Wärtsilän asiantuntijat voivat sovelluksen avulla muodostaa yhteisen näkemyksen ongelmasta ja koordinoida ongelman ratkaisemiseen tarvittavat toimenpiteet parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tiimityö luo perustan paremmille resurssienhallintaa koskeville päätöksillä.

Miten Expert Insight toimii

Expert Insight sisältää joukon algoritmeja, jotka osittain vastaavat ihmisaivojen arkkitehtuuria ja jotka on suunniteltu tunnistamaan kaavamaisuuksia numeerisissa tiedoissa. Wärtsilän datatieteilijät ovat Google TensorFlow’ta käyttämällä rakentaneet neuroverkon, joka tuottaa ohjelmaan tarvittavat laskelmat ja mahdollistaa sen, että Expert Insight käy minuuteissa läpi moottorin toimintaa koskevat tiedot vuoden ajalta. Tekoäly hyödyntää onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan parantaakseen itse poikkeavaa käyttäytymistä.

Ratkaisu tunnistaa kaikki merkittävinä pitämänsä poikkeavuudet. Velthuis kertoo, että poikkeavuuden havaitsemisen jälkeen se tulee minuuteissa näkyville erityisasiantuntijoiden työkaluihin Wärtsilä Expertise Centre -osaamiskeskuksissa maailmanlaajuisesti, mikä antaa heille mahdollisuuden reagoida mahdolliseen ongelmaan viipymättä asianmukaisella ratkaisulla. “Pilottiyhteishankkeiden aikana olemme oppineet, että poikkeavuudet itse asiassa viittaavat mahdollisiin häiriötiloihin yhdestä neljään viikkoa etukäteen, joten Wärtsilä Expertise Centre -osaamiskeskuksen asiantuntijan ei ole tarpeen olla yhteydessä asiakkaaseen joka toinen minuutti jakaakseen neuvoja,” hän huomauttaa.

Velthuis antaa esimerkin. “Moottorissa on laakerit, joissa on joskus vikaa ja jotka hajoavat esimerkiksi, kun polttoainetta vuotaa voiteluöljyyn. Juuri ennen hajoamista moottorin lämpötila nousee, järjestelmä antaa hälytyksen ja moottori pysähtyy. Tämä toiminto pelastaa moottorin mutta ei päälaakereita, jotka ovat kalliita ja joiden korvaaminen on aikaa vievää,” hän sanoo.

Expert Insightin avulla poikkeama havaitaan lisääntyneen sisäisen kitkan ansiosta heti, kun lämpötila nousee vähänkin. “Näin laakereiden pelastaminen on mahdollista,” Velthuis jatkaa. “Tässä on oikeastaan kyse pienten asioiden korjaamisesta, jotta ehkäistäisiin isoja ongelmia.”

Tuotekehitysfilosofian vahvistaminen

Velthuis korostaa, että ykkösprioriteettina ja keskeisenä Wärtsilän tuotekehitysfilosofiana on löytää jatkuvasti tapoja palvella asiakasta paremmin.

“Tehokkuuden, turvallisuuden ja suorituskyvyn parantaminen on Smart Technology -lähestymistapamme ytimessä, ja Expert Insight -innovaatio tukee täysin tätä filosofiaa,” hän sanoo.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?