Avaa/sulje valikko
Open navigation

Wärtsilän asiakkaille uusi mobiilialusta laitteiden hallintaan

Uusi verkkopohjainen asiakasalusta Wärtsilä Online on huippuluokan palvelu, jonka avulla asiakkaat pystyvät tehokkaammin hallinnoimaan laitteitaan. Se korvaa asiakkaita laitteiden hallinnassa vuodesta 2014 tukeneen Wärtsilä Online Services -palvelun.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän verkkopalveluiden kehityksestä vastaava johtaja Jyri Kulmala kertoo, että täysin mobiili Wärtsilä Online -palvelu tarjoaa asiakkaille tuntuvaa lisäarvoa mahdollistamalla älykkään kunnossapidon hallinnan.

”Haluamme tarjota asiakkaille läpinäkyvää ja helposti saatavilla olevaa tietoa riippumatta siitä, missä he ovat ja millaista laitetta he työssään käyttävät”, Kulmala toteaa. Hän lisää, että ihmisten tavat työskennellä ovat muuttuneet merkittävästi PC-aikakaudesta ja helppoa ja välitöntä pääsyä tietoihin pidetään nykyään jopa itsestään selvänä.

Uudistettu, vuorokauden ympäri käytössä oleva palvelu minimoi manuaalisesti suoritettavat vaiheet ja vähentää inhimillisiä virheitä. Lisäksi palvelun kautta saadaan raportit, asiantuntijaneuvoja ja tietoa siihen liitettyjen tuotteiden ja palveluiden suoritustasosta. Se toimii myös suorana ja luotettavana alustana kunnossapitopalveluissa tarvittavien varaosien hankinnalle.

Wärtsilä Online tukee reaaliaikaista yhteistyötä mahdollistamalla asiakastuen, asiakirjojen jakamisen, chat-palvelun sekä teknisten asiantuntijoiden palveluiden käytön milloin tahansa, missä tahansa. Tämä miellyttänee etenkin Wärtsilä Onlinen nuorempia käyttäjiä, jotka odottavat työssään käyttämiensä alustojen tarjoavan saman tasoisen palvelukokemuksen kuin heidän vapaa-ajallaan käyttämänsä alustat.

Digiajan jatkuvaa kehitystyötä

Kulmala huomauttaa, että digiaikakaudella kaikki tapahtuu nopeammin, ja tähän kehitykseen on pystyttävä myös vastaamaan aiempaa ripeämmin. Aiemmin teknologiaa saatettiin kehittää ajatuksella, että työllä on alku ja loppu ja tuloksena on valmis laite tai ohjelmisto, mutta verkkoaikakaudella tuotteet eivät oikeastaan koskaan valmistu. ”Ne ovat kuin eläviä olentoja, joiden on mukauduttava asiakkaiden toimintaan ja tarpeisiin pysyäkseen mielekkäinä ja tuodakseen arvoa”, hän sanoo.

Wärtsilä Online on tarkoitus päivittää kahdesti vuodessa, mikä kertoo siitä, että alusta on suunniteltu jatkuvaa kehittämistä silmällä pitäen. Jokaisen version myötä palveluun tulee uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, mobiililaitteiden käyttöjärjestelmäpäivitysten tapaan. ”Asiakkaillamme on kovat odotukset, mikä luo meille myönteistä painetta. He odottavat meidän kehittävän Wärtsilä Online -palvelua jatkuvasti.”

Innovointia ja kehitysyhteistyötä

Wärtsilä Onlinea kehitettiin noin vuoden päivät, ja Kulmala toteaa toimintamallin poikenneen olennaisesti aiemmista. ”Otimme käyttöön ketterän toimintatavan yhtiön sisäisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.”

Toisaalta toimintojen välisen yhteistyön kautta mukaan saatiin Wärtsilässä eri osastoilla, yksiköissä ja tieteenaloilla työskenteleviä ihmisiä. ”Näin pystyimme innovoimaan, toteuttamaan muutoksia ja olemaan lähempänä varsinaista toimintaa”, Kulmala jatkaa. ”Se osoitti, että päätöksenteon ei tarvitse olla valtavan byrokraattinen prosessi.”

Toisaalta Kulmalan mukaan Wärtsilä Onlinen kehitystyössä saatiin myös erinomaista oppia kehitystyöstä yhdessä luottoasiakkaiden kanssa. ”Tällainen iteratiivinen toimintamalli paljasti, mikä on asiakkaille arvokasta paitsi teknologian myös palveluiden kehitystyössä.” Tiimityö tuli mukaan kuvioon, kun piti luoda jotakin täysin uutta, kehittää uusia tapoja tehdä tuttuja asioita tai innovoida prosesseja.

 

Tietoon perustuvat päätökset myönteisten ympäristövaikutusten taustalla 

Kulmala toteaa prosessien parantamisen tukevan kestävää kehitystä vähentämällä hukan määrää. ”Wärtsilä Online auttaa asiakkaita välttämään virheitä, joita voisi muuten syntyä tilanteissa, joissa tiedon riittävyydessä, läpinäkyvyydessä tai käytettävyydessä on puutteita”, hän painottaa.

Wärtsilä Online -palvelua käyttävät asiakkaat voivat aina olla varmoja, että kunnossapitotiedot ovat täsmällisiä ja ajan tasalla, jolloin he voivat tehdä parhaat tietoon ja dataan perustuvat päätökset. "Kunnossapidon laajuuden ja huoltovälien optimointi hyödyttää ympäristöä", Kulmala jatkaa. ”Tehokkaampi diagnostiikka ja suunnittelu auttaa asiakkaita operoimaan laitteitaan ilman tarpeettomia keskeytyksiä ja uusintatöitä. Voimme esimerkiksi suorittaa saman tien kaikki tarpeelliset huollot alukseen ennakoivasti kuivatelakoinnin aikana.”

Tämän myötä voidaan varmistua, että huollossa tarvittavat materiaalit ovat käytettävissä, jolloin vältetään turhaa liikennettä ja logistiikkaa. ”Nähdäkseni ratkaisussa yhdistyvät niin taloudelliset kuin ekologiset hyödyt”, Kulmala toteaa.

Ei tietoturvahuolia

Kyberuhat ovat entistä hienostuneempia, vaikeampia havaita ja mahdollisesti vaarallisempia, minkä vuoksi Wärtsilä on tehnyt kaikkensa varmistaakseen Wärtsilä Onlinen tietoturvallisuuden. ”Varmistimme kehitysympäristön turvallisuuden, ja palvelualustan kyberturvallisuutta arvioitiin rinnakkaisena prosessina.”

Kulmalan mukaan ennen käyttöönottoa suoritettiin tuotantoympäristöjen stressitestit, ja prosessiin sisältyi myös simuloituja hyökkäyksiä. ”Tietoturvaan liittyy myös palvelun käytettävyyden takaaminen, sillä kyberhyökkäys voidaan toteuttaa myös palvelunestohyökkäyksenä”, Kulmala sanoo. Wärtsilän kyberpalvelut ottivat yhdessä ulkoisten konsulttien kanssa vastuun tästä työstä.

Wärtsilä Online on osa asioiden internet (Internet of Things, IoT) -ratkaisuympäristöä. ”Pystymme keräämään dataa eri osista laitteistoja niin aluksilta kuin voimaloistakin. Asiakkaat voivat puolestaan käyttää kerättyä dataa hyödyntäviä analytiikka- ja visualisointiratkaisujamme kunnossapitotoimintansa optimointiin”, Kulmala toteaa. ”Wärtsilä Onlinen käyttäjät voivat luottaa alustan eheyteen, luottamuksellisuuteen ja käytettävyyteen.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?