Avaa/sulje valikko
Open navigation

IntelliTug-projekti – askel kohti autonomista laivaliikennettä

Singaporen satama on yksi maailman vilkkaimpia uudelleenlaivauskeskuksia. Sataman odotetaan kaksinkertaistavan kapasiteettinsa vuoteen 2040 mennessä, jolloin neljässä vaiheessa rakennettava Tuas-konttiterminaali saadaan täyteen käyttöön.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

 PSA Marine avustaa Singaporen satamassa pysähtyviä aluksia satamahinaajillaan. Yritykselle on keskeistä entistä älykkäämpi, turvallisempi ja tehokkaampi operointi, mihin pyritään kehittämällä yhteistyössä Wärtsilän kanssa seuraavan sukupolven älykästä hinaajaa, jolla on kyky älykkääseen navigointiin ja autonomiseen liikehtimiseen.

IntelliTug-projektin lähtökohtana on ekosysteemiajattelu: saman pöydän ääreen tuodaan Wärtsilä, PSA Marine sekä muita sidosryhmiä, kuten Singaporen meri- ja satamaviranomainen (MPA), Lloyd’s Register ja Singaporen offshore- ja meriteollisuuden teknologiakeskus (TCOMS). 

Vahvat kumppanuudet ja yhteisluomiseen tähtäävä ajattelutapa ovat olleet IntelliTug-projektille olennaisia menestystekijöitä. Tuloksena on useita teknisiä läpimurtoja, joiden kautta älykäs hinaaja on edennyt vain yhden vuoden aikana suunnittelupöydältä virtuaaliseen testaukseen ja lopulta todellisissa olosuhteissa tehtäviin kokeisiin.

Hyvien tulosten taustalla on myös Wärtsilän oma globaali asiantuntijaverkosto, mukaan lukien Wärtsilä Acceleration Centre, Smart Sensing -yksikkö, dynaamisen positioinnin asiantuntijat, alus- ja varustamoratkaisujen tiimi sekä digitalisaatioasiantuntijat.

Kippariystävällistä teknologiaa

IntelliTug pyrkii ratkaisemaan hinaajien päälliköiden päivittäin kohtaamia haasteita soveltamalla ihmiskeskeistä edistynyttä teknologiaa, joka täydentää ja tehostaa päällikön osaamista. Lopputuloksen onnistumisen varmistamiseksi loppukäyttäjien eli hinaajien päälliköiden osaamista on hyödynnetty kehityshankkeen kaikissa vaiheissa.

IntelliTugin keskeisin innovaatio ja koko ratkaisun sydän on älykäs navigointijärjestelmä, Smart Navigation System. Se on autonominen järjestelmä, joka avustaa hinaajan päällikköä kulkusuunnittelussa määrittämällä optimoidun reitin. Samalla se pitää jatkuvasti yllä turvallisia etäisyyksiä muihin alueella liikkuviin aluksiin sekä muutoinkin havaitsee ja estää törmäysvaarat. Järjestelmään sisältyvää fuusioivaa anturiteknologiaa voi kuvata hinaajan päällikön kannalta ylimääräiseksi tähystäjäksi, joka lisää tilannetietoisuutta ja parantaa havaitsemiskykyä heikon näkyvyyden olosuhteissa.

Toinen IntelliTugin tärkeä ominaisuus on dynaaminen positiointijärjestelmä (DP), jota nimitetään myös joystick-ohjaukseksi (Joystick Manoeuvring System, JMS). JMS:n avulla satamahinaajan ohjailu on helpompaa ja intuitiivisempaa, ja järjestelmä välittää myös digitaalisen navigointijärjestelmän ohjeet aluksen propulsiojärjestelmälle.

Virtuaalinen ankkurointi pitää hinaajan napin painalluksella paikallaan, joten päällikkö vapautuu aluksen manuaalisesta ohjaamisesta ja pystyy keskittymään yhdessä miehistönsä kanssa kriittisiin hinaustoimintoihin. Lisäksi järjestelmän valvontakehätoiminto (Guard Circle) varoittaa hinaajan päällikköä varoalueelle tulevista aluksista.

Älykkään navigointijärjestelmän testausta Singaporen sataman vesillä edelsivät Lloyd’s Registerin johtamat tarkastukset, joilla varmistettiin ohjausjärjestelmän turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus niin aluksen ohjausjärjestelmän käyttöliittymän kuin taustalla toimivien digitaalisten navigointiohjeiden osalta. IntelliTug-projektin kehitystyön myötä Wärtsilän DP-järjestelmällä on nyt myös Lloyd’s Registerin vaatima DP-luokitusmerkintä.

Wärtsilä Acceleration Centre yhteisluonnin vetäjänä

IntelliTug oli Singaporessa sijaitsevan Wärtsilä Acceleration Centren ensimmäinen yhteisluontiprojekti. Lokakuussa 2018 toimintansa virallisesti aloittanut kiihdyttämö perustettiin edistämään Wärtsilän Smart Marine Ecosystem -visiota tukevia innovaatioprojekteja. 

Wärtsilä Acceleration Centre on saavuttanut IntelliTug-projektissa lyhyessä ajassa tuloksia, jotka osoittavat, mitä saadaan aikaan, kun samaan hankkeeseen yhdistyy selkeä visio, tehokas yhteistyö ja ekosysteemikumppanien ja Wärtsilän tiimien mukaan tuoma laaja-alainen maailmanluokan asiantuntemus.

Wärtsilän Marine-liiketoiminnan laivareittien ekosysteemien kehittämisestä vastaava johtaja Chris Chung kertoo tarkemmin: ”IntelliTug-projekti on hyvä esimerkki tavoistamme luoda yhdessä älykkäitä ja innovatiivisia merenkulun ratkaisuja. Projektissa kaikilla oli yhteinen päämäärä, ja olemme nostaneet autonomisten alusten turvallisuusratkaisujen sekä alan teknologian tasoa. Ratkaisut auttavat kehittämään älykkäämpää, vihreämpää ja tehokkaampaa yhteiskuntaa.”

Wärtsilä julkisti 14.11.2019 avaavansa Singaporeen uudet yksiköt: Wärtsilä Smart Technology Lab ja Expertise Centre. Niiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa integroitujen teknologioiden ja etävalvonnan kehittämisessä ja testauksessa.

Lisäksi Wärtsilä ja PSA Marine allekirjoittivat Wärtsilä Acceleration Centren ensimmäisenä vuosipäivänä aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on suunnitella ja edistää ratkaisuja älykkäisiin ja vähäpäästöisiin satama-aluksiin. Tavoitteena on hyödyntää IntelliTug-projektin luomaa syvällistä osaamista uudenlaisten hybridi- ja sähköratkaisujen ja muiden puhtaita energialähteitä käyttävien järjestelmien kehittämiseen.

IntelliTug-projektista on siis lähtenyt liikkeelle isoja asioita. Kenties älykäs autonominen alusliikenne on lähempänä kuin arvaammekaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?