Avaa/sulje valikko
Open navigation

Kartoitamme reittiä kohti päästötöntä merenkulkua

Puhtaampien polttoaineiden bunkrauslogistiikkaan keskittyvä ZEEDS-aloite on konkreettinen esimerkki siitä, miten meriteollisuus voi osaltaan tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kesäkuussa 2019 julkistettiin Wärtsilän vetämä Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS) -aloite. Kuuden edistyksellisen yrityksen yhteisaloitteen tavoitteena on nopeuttaa muutosta kohti päästötöntä merenkulkua. Yhteenliittymä pyrkii ratkaisemaan erityisesti puhtaiden vaihtoehtoisten polttoaineiden toimituksiin, varastointiin ja jakeluun liittyviä haasteita.

”Ajatus verkostosta, joka muodostuu puhtaan energian keskuksista maailman vilkkaimpien laivaväylien läheisyydessä ja joka pystyy toimittamaan ja jakelemaan puhtaita polttoaineita aluksille voi kuulostaa utopialta. Jos haluamme kuitenkin tosissamme hallita ilmastonmuutosta, tarvitsemme suuria ideoita ja rohkeita toimenpiteitä”, toteaa ZEEDSin edustaja Cato Esperø, joka toimii Wärtsilä Marine-liiketoiminnan Pohjoismaiden ja Baltian alueen myyntijohtajana.

Hän myöntää, että merenkulun päästöttömyyteen pääseminen on valtava haaste. Toisaalta kuitenkin jokainen ZEEDS-kumppaneiden tutkima idea pohjautuu nykyisiin teknologioihin.

”Eri ideoihin liittyy erilaisia teknologia- ja suunnitteluhaasteita, mutta alallamme on tarvittava vahva osaaminen. Uskomme, että merenkulun päästöttömyys on paitsi mahdollista myös välttämätöntä”, Esperø jatkaa ja lisää, että yhteistyökumppaneiden välinen yhteistyö ja läpinäkyvyys on keskeistä älykkäämmän, puhtaamman merenkulun ekosysteemin sekä tulevaisuuden kestävän bunkrausinfrastruktuurin luomisessa.

Läpinäkyvää yhteistyötä

Wärtsilän lisäksi ZEEDS-yhteenliittymään kuuluvat offshore-sektorilla toimiva insinööri- ja teknologiayritys Aker Solutions, energiayhtiö Equinor, merikuljetuksiin erikoistunut logistiikkayhtiö DFDS, varustamo ja laivayhtiö Grieg Star sekä insinööri-, hankinta- ja rakennusyritys Kvaerner.

Grieg Starin toimitusjohtaja Matthew Duke toteaa, että projektin suurin ahaa-elämys liittyy siihen, että päästöttömään merenkulkuun liittyvä tieto ja teknologia ovat olemassa tässä ja nyt eivätkä vain kaukaisessa tulevaisuudessa.

”Meidän on tietenkin varmistettava, että eri teknologiat toimivat yhdessä suunnitellusti, mutta sekin on tuntuvasti parempi vaihtoehto kuin että jouduttaisiin kehittämään täysin uusia ratkaisuja. On ollut myös mahtava nähdä, kuinka nämä yritykset ja ihmiset ovat niin avoimesti jakaneet tietoaan kanssamme”, Duke kertoo tyytyväisenä.

Duken mukaan aloitteen tulevan menestyksen kannalta mukaan on saatava lisää osaamistaan jakavia kumppaneita.

”Tarvitsemme myös viranomaisten tukea ja sijoittajien aitoa kiinnostusta. Jos pystymme osoittamaan konseptin toimivuuden Pohjois-Euroopassa, ratkaisu pitäisi olla monistettavissa suurimmassa osassa maailmaa. Jos se onnistuu, olemme jo pitkällä.”

”Jos haluamme tosissamme hallita ilmastonmuutosta, tarvitsemme suuria ideoita ja rohkeita toimenpiteitä.”

Hyvin erilaisia kumppaneita

Equinorin strategia- ja innovaatiopäällikön Margaret Mistryn mielestä projektin arvokkain kokemus on ollut kuulla kumppaneiden erilaisia näkemyksiä ja ymmärtää, miten tärkeää on kuunnella varustamoiden tarpeita, kun tartutaan visiosta todellisuuteen siirtymisen haasteisiin.

”Equinor toimittaa offshore-tuulienergiaa ja muita energiaratkaisuja sekä operoi omia tukialuksia, ja lisäksi yrityksellä on iso merenkulkualan asiakas, joten yrityksellä on oma intressi projektin kaikilla osa-alueilla. Meillä on jo käynnissä joitakin aloitteita, joissa tarkastellaan offshore-tuulivoiman kasvupotentiaalia, vedyn ja ammoniakin käytön tulevaisuutta sekä merenkulkuteknologian kehitystä”, Mistry kertoo.

Hän uskoo, että ZEEDSillä on edellytykset tarjota fokusta ja konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia eri toimijoille, jotka aktiivisesti etsivät keinoja kehittää valtamerien ”sinistä taloutta”.

”Aloitteen on seuraavassa vaiheessa pystyttävä pilottiprojekteilla osoittamaan, miten tuo tulevaisuuden arvoketju voisi toimia”, Mistry huomauttaa.

Cato Esperø toteaa projektin saaneen jo runsaasti julkisuutta ja yhteydenottoja potentiaalisilta kumppaneilta. Puhtaisiin polttoaineisiin ja uuteen energiainfrastruktuuriin siirtymisen nopeuttaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä sidosryhmien välillä myös meriteollisuuden ulkopuolella, viranomaisista ja sääntelijöistä satamaviranomaisiin ja kaupunkeihin.

”Vastaanotto on tähän mennessä ollut jopa odotettua parempi, ja odotamme innolla, millaisia liiketoimintaideoita ja ainutlaatuisia näkemyksiä eri toimijoilla on tarjota”, Esperø sanoo lopuksi.

”Odotamme innolla, millaisia liiketoimintaideoita ja ainutlaatuisia näkemyksiä eri toimijoilla on tarjota.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?