Avaa/sulje valikko
Open navigation

Yhteistyö on voimaa

Yhteistyö on keskeinen elementti Wärtsilän pyrkimyksissä skaalata Power-to-X-teknologioita laajempaan käyttöön. 

Wärtsilä on sitoutunut johtamaan jatkuvasti kehittyviä energiamarkkinoita maailmanlaajuisessa murroksessa kohti täysin uusiutuvia energiajärjestelmiä. Yksi avain vision saavuttamiseen on Power-to-X-teknologia. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ja miten Wärtsilä aikoo hyödyntää sen mahdollisuuksia?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Power-to-X, lyhyemmin myös P2X, on kattotermi erilaisille sähkökemiallisille menetelmille, joilla käytettävissä olevaa ylijäämäsähköä muutetaan johonkin toiseen muotoon X. Käytännössä puhutaan erilaisista nesteistä tai kaasuista, esimerkiksi vedystä, metaanista tai metanolista, joita voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten. Yksi esimerkki Power-to-X-prosessista on synteettisen polttoaineen valmistus vedystä ja muutoin hyödyntämättä jäävistä hiilidioksidipäästöistä.

Power-to-X-konseptit ovat erittäin lupaavaa nousevaa teknologiaa etenkin sellaisiin tulevaisuuden skenaarioihin, joissa uusiutuvilla energianlähteillä on suuri osuus energian kokonaistuotannosta. P2X-teknologiat luovat mahdollisuuden varastoida energiaa, jolloin sitä on käytettävissä esimerkiksi silloin, kun aurinko ei paista tai tuulivoimalat seisovat tyvenessä.

”Monet eurooppalaiset yritykset toteuttavat nyt ensimmäisiä investointejaan Power-to-X-ratkaisuihin, ja olen tyytyväinen, että olemme ensimmäisten joukossa viemässä tätä muutosta läpi ja keskustelemassa sen mahdollisuuksista”, sanoo Wärtsilän Energy-liiketoiminnon strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Matti Rautkivi.

”Pari vuotta sitten aloimme erottaa suuntaa, johon maailma on menossa, etenkin energiamarkkinoiden kehityksen osalta. Niillä main julkaisimme visiomme siirtymisestä kohti pelkästään uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiajärjestelmää. Yksi osa visiota – ja samalla puuttuva pala – on juuri Power-to-X-teknologia ja menetelmät, joilla synteettisiä polttoaineita käytännössä valmistettaisiin”, Rautkivi sanoo.

”Kun hahmottelimme visiotamme ja oman liiketoimintamme tulevaa suuntaa, näimme ehdottoman tärkeäksi tuottaa energiaa ilmakehässä tarjolla olevista lähtöaineista ja että maan alta pumpattavista polttoaineista olisi tulevaisuudessa luovuttava”, Rautkivi sanoo. ”Tästä syystä kehitämme nyt Power-to-X-teknologiaa, josta tulee olennainen osa tulevina vuosina toteutuvaa uutta energiajärjestelmää.

Palapelin puuttuva pala  

Wärtsilä julkisti kesäkuussa 2018 Smart Energy -visionsa, jonka tavoitteena on 100-prosenttisesti uusiutuviin lähteisiin nojaava tulevaisuuden energiajärjestelmä. Power-to-X-teknologia tuli kuvaan mukaan Energy-liiketoiminnan aloitteesta, mutta konsepti on relevantti myös Marine-liiketoiminnalle, Rautkivi toteaa:

”Pystymme tarjoamaan sekä Energy- että Marine-markkinoille tehokkaita moottoreita, joiden etuna on polttoainejoustavuus ja joita voidaan hyödyntää uusiutuvan energian rinnalla. Moottorimme itsessään vastaavat jo nyt näihin vaatimuksiin enemmän kuin hyvin, mutta kysymys kuuluu, miten niille tuotettaisiin polttoainetta?”

Wärtsilän ensimmäinen kosketus Power-to-X-konseptiin tapahtui pitkäaikaisen tutkimuskumppanin, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) välityksellä. Ensikosketuksen jälkeen useita Energy-liiketoiminnan investointeja on suunnattu siten, että mukaan saataisiin alan teknologiaa parhaiten tuntevia yhteistyökumppaneita.

”LUT on syvälle luotaavaa tutkimusta tekevänä organisaationa auttanut meitä ymmärtämään paremmin Power-to-X-konseptia ja sen mahdollisuuksia. Kun sitten kävi selväksi, että Power-to-X on lupaava toimintakenttä, johon haluamme investoida, käynnistimme asiakkaiden kanssa yhteistyön konseptin jalostamiseksi”, Rautkivi sanoo.

Kuvaava esimerkki on Wärtsilän, LUT:n ja Yhdysvaltain Nebraskan osavaltion isoimman sähköyhtiön NPPD:n (Nebraska Public Power District) vuoden 2018 lopulla allekirjoittama aiesopimus. Sopimusosapuolet kirjasivat tavoitteekseen kehittää liiketoimintamalli, jossa Wärtsilän moottorivoimaloissa voitaisiin käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jonka avulla NPPD pystyy tuottamaan energiaa teollisuusmittakaavassa yksinomaan uusiutuvista ja hiilivapaista energianlähteistä.

Wärtsilä ja LUT allekirjoittivat lisäksi keväällä 2019 sopimuksen strategisesta energiajärjestelmän mallinnuksesta, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää polkuja kohti pelkästään uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa järjestelmää.

Innovaatiot kilpailuhengen edelle

”Lähestymistapamme A ja O ovat innovointi. Yksi osa sitä on uusien liiketoimintamallien kokeileminen”, Rautkivi sanoo. Hänen näkemyksensä on, että yhteistyöhalukkuuden taustalla on aivan omanlaisensa ajattelutapa: ”Meidän on pakko painottaa innovaatioita enemmän kuin kilpailuhenkisyyttä, koska markkinat ovat yhä varsin kehittymättömät. Power-to-X-ratkaisuille ei toistaiseksi ole markkinoita. Koko ekosysteemi tulee muuttumaan, emmekä me pysty tekemään kaikkea omin voimin. Pelkästään omilla resursseilla siihen ei pidä lähteä.”

Wärtsilä sai tammikuussa 2019 kelkkaansa uuden merkittävän kumppanin: Carbon Recycling International (CRI) on islantilainen start-up, joka päihitti lähes 70 kilpakumppaniaan Wärtsilän SparkUp Energy Challenge -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena oli nimenomaan kartoittaa lupaavia Power-to-X-teknologioita. Rautkiven mukaan Wärtsilän Energy-liiketoiminta onnistui hyödyntämään kilpailun tarjoamat mahdollisuudet löytää uusi yhteistyökumppani, jonka avulla metanolisynteesiin pystytään perehtymään entistä paremmin.

CRI:n erotti muista yrityksen kehittämä innovatiivinen ratkaisu synteettisen metanolin valmistukseen sekä ratkaisun kaupallistamisesta kertynyt kokemus. Yrityksen uusiutuva metanolituote, Vulcanol, on jo käytössä Euroopassa ja Kiinassa. Lisäksi yrityksellä on Islannin Grindavikissa oma tehdas, George Olah Renewable Methanol Plant, jonka vuotuinen kapasiteetti on jopa 4 000 tonnia synteettistä metanolia.

Pian sen jälkeen kun CRI voitti keväällä 2019 SparkUp Challenge -kilpailun, Wärtsilä sopi yhteistyöstä myös suomalaisen start-upin Soletair Powerin kanssa. Soletair on kehittänyt mullistavan teknologian, jonka avulla rakennusten sisäilmasta voidaan ottaa talteen hiilidioksidia. Hiilidioksidi reagoi yhdessä vedyn kanssa, jolloin tuloksena on monikäyttöisiä, esimerkiksi synteettisten uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen soveltuvia hiilivetyjä.

Sekä CRI että Soletair tukevat omine teknologioineen Wärtsilän strategiaa olla yksi energiasektorin transformaation johtavista toimijoista.

”Jos haluamme kasvaa nykyisen liiketoimintamme rajojen yli, on katsottava laajemmalle. Parhaat ideat eivät löydy pelkästään omasta organisaatiosta”, Rautkivi korostaa. ”Investoimme resursseihimme, jaamme avoimesti tietoa ja tuemme erilaisia toimijoita, koska kaikilla on yhteinen tavoite.”

Rakentamassa markkinoita uusiutuville synteettisille polttoaineille

Yhteistyökumppanuuksien ja yhteisten kehityshankkeiden malli näkyy vahvana Wärtsilän pyrkimyksissä laajentaa ymmärrystä Power-to-X-ratkaisuista ja niiden kehitystyön laajentamisesta. Syyskuussa 2019 saatiin jälleen uusi arvokas kumppani matkalle kohti täysin uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiajärjestelmää, kun Wärtsilä allekirjoitti yhteistyösopimuksen Q Powerin kanssa. Yrityksellä on patentoitu teknologia biometaanin valmistukseen vedystä ja hiilidioksidista. Q Poweria pidetään biometaanisynteesin pioneerina Suomessa. Yhteistyö Wärtsilän kanssa luo mahdollisuudet vauhdittaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystyötä ja markkinoida niitä maailmanlaajuisesti.

”Power-to-X-teknologia on uusi markkina, joka tarjoaa valtavat mahdollisuudet, ja näitä mahdollisuuksia me jatkuvasti tutkimme”, Rautkivi kiteyttää.

”Yksi asia on varma: yhteistyö on ehdoton edellytys, jotta pääsemme eteenpäin kohti 100-prosenttisen uusiutuvaa energiajärjestelmää. Meidän roolinamme on kiihdyttää muutosta ja skaalata näitä merkittäviä mahdollisuuksia”, hän toteaa. 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?