Avaa/sulje valikko
Open navigation

Yliopistomaailma tarjoaa hedelmällisen maaperän kestäviä ratkaisuja koskevalle tutkimusyhteistyölle

Ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen liittyviin haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin on vastattava innovatiivisilla ratkaisuilla, jotka edellyttävät uutta tutkimusta ja osaamista sekä uusia ideoita. Wärtsilän laaja yliopistokumppaneiden verkosto tekee aktiivisesti työtä näiden asioiden parissa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

”Etsimme jatkuvasti eri puolilta maailmaa yliopistoja, joiden tutkimuksella voi olla merkitystä Wärtsilän tarkoitukselle kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla,” sanoo Wärtsilän yliopistoyhteistyöstä vastaava Sakari Heikkilä.

Wärtsilän yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on esimerkki vuosikymmenien aikana muotoutuneesta yhteisen kehittämisen mallista. Aalto-yliopisto syntyi vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyessä. Yhdistymisen tarkoituksena oli edistää innovointia antamalla mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön perustieteiden, tekniikan, kauppatieteiden ja taiteiden aloilla.

Viime vuosina Wärtsilä on osallistunut aktiivisesti Aalto-yliopiston kursseihin ja ohjelmiin, joiden aiheina ovat olleet muun muassa tuotekehitys ja kansainvälisen design-liiketoiminnan johtaminen. Helmikuussa 2019 Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat uuden sopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan ja laajentamaan nykyistä yhteistyötä ja avaamaan uusia mahdollisuuksia osaamisessa, tutkimuksessa sekä osapuolten kampusten ja ekosysteemien käytössä.

”Meriteollisuuden ympäristöjalanjälki on huomattava, joten toimivalla tutkimusyhteistyöllä ja teknisillä läpimurroilla voi olla tuntuva vaikutus yhteiseen tulevaisuuteemme. Uusin sopimus Wärtsilän kanssa luo kehyksen tutkimusyhteistyön kehittämiselle, unohtamatta tärkeää vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa”, sanoo Aalto-yliopiston yrityssuhdeasiantuntija Anne Kosola.

Yhteiset tilat edistävät vuorovaikutusta

Osaamisen alueella kumppanuuden tarkoituksena on lisätä Wärtsilän näkyvyyttä Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa ja toimia aktiivisesti vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa esimerkiksi lisäämällä opinnäyteyhteistyötä ja järjestämällä rekrytointitapahtumia. Osaamisessa on kyse myös Wärtsilän oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä, kuten Heikkilä muistuttaa.

”Olemme matkalla älykkään teknologian yhtiöksi, ja tämän muutoksen ytimessä on Wärtsilän henkilöstö. Elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta, ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua Aalto-yliopiston ja Aalto University Executive Educationin kanssa siitä, miten he voivat auttaa meitä matkallamme.”

Tutkimuksen alueella kumppanuuteen sisältyy erilaisia projekteja, joilla pyritään lisäämään tiedon ja mielipiteiden vaihtoa alan kehityksestä ja trendeistä. Kampusten ja ekosysteemien käytön osalta kumppanuussopimus korostaa yhteisten tilojen hyödyntämisen ja vahvan yhteistyöverkoston ylläpitämisen tärkeyttä.

Wärtsilän nimikkoluentosalin avaaminen Aallon Otaniemen kampukselle on vain yksi esimerkki osapuolten välisen yhteistyön tuloksista. Wärtsilä ja Aalto-yliopisto ovat myös ryhtyneet selvittämään mahdollisuuksia jakaa tiloja ja infrastruktuureja Aallon kampuksella ja Wärtsilän tiloissa, mukaan lukien Wärtsilän Helsinki Campus ja uusi Smart Technology Hub.

Vaasassa parhaillaan rakenteilla oleva Wärtsilän Smart Technology Hub on tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa meriteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen ja uusien energiajärjestelmien ketterämpi ja tehokkaampi testaus ja tuotekehitys. Uusi keskus kutsuu yliopisto-opiskelijat ja tutkijat tekemään yhteistyötä Wärtsilän henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. Keskuksen rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2019.

Kohti Wärtsilän Smart Marine ja Smart Energy ‑visioita

Wärtsilän visio toimialan johtamisesta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä on erittäin kunnianhimoinen. Uuden asiakasarvon luominen verkottumisen, digitalisaation ja älykkään teknologian avulla edellyttää laajaa osaamista eri alueilta. Uusien liiketoimintamallien ohella se vaatii sekä perinteisiä teknisiä ratkaisuja että digitaalisia innovaatiota.

”Ratkaisujen luominen kestävää tulevaisuutta varten on sekä Wärtsilän että Aalto-yliopiston strategian ytimessä. Kumppanuussopimuksen myötä toivomme yhteistyömme ulottuvan uusille, Wärtsilän liiketoimintaa ja strategiaa tukeville alueille”, Heikkilä korostaa.

Wärtsilän ja Aalto-yliopiston yhteistyö on keskittynyt lähinnä polttomoottoriteknologian kehittämiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Kumppanuussopimuksen perusteella on jo suunniteltu uusia energiaan ja energiajärjestelmiin liittyviä tutkimushankkeita Wärtsilän Smart Energy ‑vision mukaisesti, jonka mukaan Wärtsilä näyttää tietä kohti 100-prosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä.

Merenkulun ja energiantuotannon tutkimusekosysteemi  

Toinen esimerkki Wärtsilän monipuolisesta yhteistyöstä yliopistojen kanssa on vuoden 2017 lopulla käynnistetty Engine Research Initiative (ERI) ‑tutkimusohjelma. Tämä ainutlaatuinen teollisuuden ja yliopistomaailman kumppanuus lähti osapuolten välisestä yksittäisestä pienimuotoisemmasta yhteistyöstä.

ERI-tutkimusohjelmassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto. Sen maailmanlaajuisesti korkeatasoisen tutkimuksen aiheita ovat moottorien kestävä käyttö ja moottorien hyötysuhteeseen liittyvät digitaaliset ratkaisut. Tavoitteena on luoda tutkimusekosysteemi, jolla on valmiudet vastata merenkulku- ja energia-alan muuttuviin tarpeisiin.

ERI-ohjelmassa käynnissä olevilla hankkeilla pyritään löytämään luotettavia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä teollisia ratkaisuja. Yksi niistä on Edge,  big datan ja pilvianalytiikan hyödyntämiseen keskittyvä projekti, jonka tarkoituksena on parantaa laitteiden luotettavuutta ja energiatehokkuutta sekä optimoida niiden toiminta. ERI-ohjelmassa on lisäksi suunnitteilla muita kestäviin kuljetuksiin ja tulevaisuuden polttoaineisiin liittyviä projekteja.

”ERI-ohjelmassa pyritään hyödyntämään kaikkien osallistujien asiantuntemusta ja osaamisalueita ja kehittämään kestäviä energiaratkaisuja, jotka hyödyttävät koko teollisuutta”, Heikkilä sanoo.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?