Avaa/sulje valikko
Open navigation

Liiketoimintamalli

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Energiateollisuudessa Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitoksia sekä energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä joko yksittäisasennuksina tai kokonaisratkaisuina. Merenkulkualan tarjonta käsittää voimantuotanto-, reitti- ja prosessointiratkaisut. Wärtsilällä on kyky yhdistää merenkulkualan tuotteensa suuremmiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi. Wärtsilän palveluvalikoima kattaa kaiken varaosista ja teknisestä osaamisesta elinkaariratkaisuihin, jotka varmistavat asiakkaiden laitosten maksimaalisen elinkaaren, paremman hyötysuhteen ja taatun suorituskyvyn. Yhtiö pyrkii maksimoimaan ympäristösuorituskyvyn ja taloudellisuuden painottamalla kestävän kehityksen mukaisia, datalähtöisiä innovaatioita ja kokonaishyötysuhdetta.

Yli 200 toimipistettä yli 80 maassa käsittävä Wärtsilän verkosto tarjoaa paikallisen tuen koko maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Wärtsilä toimii ensisijaisesti tytäryhtiöiden ja strategisten yhteisyritysten kautta. Yhtiön tuotantomalli perustuu kokoonpanoon, joten pitkäjänteiset suhteet maailmanlaajuiseen toimittajaverkostoon ovat erittäin tärkeitä. Wärtsilällä on noin 1.250 suoraa maailmanlaajuista toimittajaa. Wärtsilän henkilöstöön kuuluu noin 19.000 työntekijää, jotka edustavat noin 140 kansallisuutta. Rekrytoimalla ja pitämällä yhtiössä parhaat mahdolliset osaajat Wärtsilällä on edellytykset olla ensisijainen yhteistyökumppani asiakkaille sekä kiinnostava työnantaja nykyisille ja uusille työntekijöille. Wärtsilä on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti ja edistää vastuullisia käytäntöjä arvoketjunsa kaikissa vaiheissa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?