Avaa/sulje valikko
Open navigation
Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2019 2018 Liite
Liikevaihto 5 170 5 174 1 5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 137 64
Valmistus omaan käyttöön 18 14
Liiketoiminnan muut tuotot 67 80 6
Materiaalit ja palvelut -3 003 -2 852 7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 260 -1 175 8
Poistot ja arvonalentumiset -180 -130 9
Liiketoiminnan muut kulut -578 -648 10
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9 13 17
Liiketulos 362 543
prosentteina liikevaihdosta 7,0 10,5
Rahoitustuotot 27 24 11
Rahoituskulut -74 -65 11
Tulos ennen veroja 315 502
Tuloverot -97 -116 12
Tilikauden tulos 218 386
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 217 386 13
määräysvallattomat omistajat 1 1
218 386
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,37 0,65 13
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?