Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 1-3/2019 Oikaistu
1-3/2018
Muutos Oikaistu
2018
Tilauskertymä 1 416 1 507 -6% 6 307
josta huoltotoiminnot 653 665 -2% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 330 5 490 15% 6 166
Liikevaihto 1 151 1 066 8% 5 174
josta huoltotoiminnot 573 535 7% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 1,23 1,41 1,22
Liiketulos1 91 85 8% 543
% liikevaihdosta 7,9 8,0 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos 102 88 16% 577
% liikevaihdosta 8,9 8,3 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 113 98 15% 621
% liikevaihdosta 9,8 9,2 12,0
Tulos ennen veroja 78 76 3% 502
Tulos/osake, EUR 0,10 0,10 0,65
Liiketoiminnan rahavirta 35 -42 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa2 658 438 333
Bruttoinvestoinnit 23 37 306
Nettovelkaantumisaste 0,29 0,21 0,14
Omavaraisuusaste, % 39,6 42,9 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 225 18 182 6% 19 294
¹Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 11 miljoonaa euroa (3) rakennejärjestelykuluja.
2 Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu uuden organisaation rakenteen myötä ensimmäisestä neljänneksestä 2019 alkaen. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, ovat yhtiön raportoitavat segmentit. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot ovat oikaistu uuden raportointirakenteen mukaiseksi. Wärtsilä julkaisee myös segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden 2018 luvut on oikaistu siirron mukaisiksi.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmä on esitetty tunnuslukujen laskentakaavioissa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?