Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Liikevaihto kasvoi vuoden 2019 alussa molempien liiketoiminta-alueiden huoltomyynnin ja merenkulun laitetoimitusten kasvun ansiosta. Huoltoon sisältyvä myynti jakautui aiempaa suotuisammin, mikä paransi kannattavuutta. Toimitusten jaksotuksesta ja tammikuussa ilmoitetusta sopeuttamisohjelmasta odotettavien säästöjen johdosta odotamme liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen painottuvan jatkossa vuoden lopulle.

Merenkulkumarkkinoiden elpyminen on hidasta. Siitä huolimatta Wärtsilä Marine -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi, pääosin johtuen kysynnän kasvusta kaasutankkerisegmentillä, missä saimme useita tilauksia kaasunkäsittelyjärjestelmistä ja niihin liittyvästä teknologiasta. Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta energiamarkkinoiden hitaampi aktiviteetti johti koko konsernin tilauskertymän laskuun. Geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät yhä energia-asiakkaidemme investointihalukkuutta. Lisäksi kehittyneiden maiden energiantuottajat päivittävät sijoitussuunnitelmiaan päästäkseen kunnianhimoisiin uusiutuvan energian käyttöasteen kasvutavoitteisiin. Vaikka tämä aiheuttaakin väliaikaisia viivästyksiä päätöksenteossa, Wärtsilä on hyvin asemoitunut hyötymään siirtymästä vähähiilisiin energianlähteisiin.

Uusi, kahden elinkaariliiketoiminnon ympärille rakentuva organisaatiomme astui voimaan vuoden alussa. Ilokseni olen huomannut, että uuden organisaation ensimmäiset hyödyt ovat alkaneet jo toteutua ja sisäinen yhteistyö elinkaaritarjooman kehittämiseksi ja toteuttamiseksi on tehostunut. Tämä vahvistaa entisestään vakaumustani siitä, että muutos lujittaa kumppanuuksiamme asiakkaidemme kanssa ja tukee Wärtsilän pitkän tähtäimen kannattavan kasvun tavoitteen saavuttamista.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?