Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Investoinnit

Katsauskauden tammi–maaliskuu 2019 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 23 miljoonaa euroa (17). Wärtsilällä ei ollut yritysosto- ja yhteisyritysinvestointeja katsauskaudella. Vertailukaudella kyseiset investoinnit olivat 20 miljoonaa euroa. Katsauskauden poistot olivat 41 miljoonaa euroa (30).

Vuoden 2019 tuotannollisten, logististen ja informaatioteknologisten investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?