Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilä on myös sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita niillä alueilla, joihin Wärtsilä vaikuttaa positiivisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas energia, vähähiilisen merenkulun ekosysteemin rakentaminen ja vastuullinen liiketoiminta.

Wärtsilän energiaa säästävä potkurisuojus EnergoProFin sisällytettiin ensimmäisellä neljänneksellä Vancouver Fraser -satamaviranomaisen EcoAction-ohjelmaan. Ohjelman myötä Vancouverin satamassa vierailevat alukset saavat satamamaksuista alennusta, jos ne toimivat alan parhaiden ympäristökäytäntöjen mukaisesti. Kyseiset käytännöt koskevat päästöjen, vedenalaisen äänen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämistä.

Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat helmikuussa kumppanuussopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan ja laajentamaan nykyistä yhteistyötä. Ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkuuteen ja digitalisaatioon on vastattava luovilla ratkaisuilla, jotka edellyttävät uutta tutkimusta, osaamista ja ideoita. Wärtsilän ja Aalto-yliopiston aikovat yhdessä tarttua näihin haasteisiin yhdessä yhteistyötä tiivistämällä.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Maaliskuussa Wärtsilä järjesti viidennen maailmanlaajuisen turvallisuuspäivänsä. Teemapäivän tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Wärtsilän turvaohjeistuksesta, jolla varmistetaan turvalliset ja yhdenmukaiset käytännöt tapaturmien estämiselle.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä valittiin jälleen Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europen jäseneksi. Wärtsilä sisällytettiin myös Ethibel PIONEER ja Ethibel EXCELLENCE -investointirekistereihin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?