Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liiketoimintaympäristö, tilauskertymä ja tilauskanta

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysyntä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna alhaisemmalla tasolla. Vaikka alustilausten jakauma tuki kysyntää merenkulun markkinoilla, aktiviteetti laski energiamarkkinoilla pitkittyneiden investointipäätösten johdosta.

Wärtsilän tilauskertymä katsauskaudella tammi-maaliskuu 2019 oli 1.146 miljoonaa euroa (1.507), laskua oli 6% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli 1,23 (1,41). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 65% ja Wärtsilä Energyn 35%. Huoltotoiminnan tilaukset olivat 653 miljoonaa euroa (665), laskua oli 2%.

Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 15% ja oli 6.330 miljoonaa euroa (5.490). Wärtsilä Marinen osuus tilauskannasta oli 61% ja Wärtsilä Energyn 39%.

Tilauskertymä ja tilauskanta raportointisegmenteittäin
MEUR 1-3/2019 Oikaistu
1-3/2018
Muutos Oikaistu
2018
Tilauskertymä 1 416 1 507 -6% 6 307
Marine 922 877 5% 3 945
Energy 494 630 -22% 2 362
Tilauskanta kauden lopussa 6 330 5 490 15% 6 166
Marine 3 861 2 818 37% 3 651
Energy 2 469 2 672 -8% 2 515

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?