Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän tammi-maaliskuun 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 35 miljoonaa euroa (-42). Nettokäyttöpääoma oli katsauskauden lopussa 656 miljoonaa euroa (726), kasvua oli 75 miljoonaa euroa joulukuun 2018 loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 629 miljoonaa euroa (582). Joulukuun 2018 lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 584 miljoonaa euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 501 miljoonaa euroa (282). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 miljoonaa euroa (792). Ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 0,24 euroa osakkeelta (0,23, oikaistu vastaamaan vuoden 2018 maksuttoman osakeannin myötä lisääntynyttä osakkeiden lukumäärä) eli yhteensä 142 miljoonaa euroa (136). Osingon toinen samansuuruinen erä maksetaan syyskuussa.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2019 lopussa korollisia lainoja yhteensä 1.162 miljoonaa euroa (726). Kasvu johtuu suurelta osin 207 miljoonan euron vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 823 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 115 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 1.047 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 658 miljoonaa euroa (438). Nettovelkaantumisaste oli 0,29 (0,21) ja omavaraisuusaste 39,6% (42,9).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?