Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Maailmankaupan jännitteet ja makrotaloudellinen epävarmuus aiheuttavat edelleen huolta merenkulkualalla ja voivat heikentää kysyntää erityisesti tankkeri-, irtolasti- ja konttialusten segmenteillä. Offshore-segmentin tilanne on edelleen haastava ylikapasiteetista ja öljyn hinnan heilahteluista johtuen. Ilmastonmuutos edellyttää merenkulkuteollisuudelta lisäponnistuksia päästöjen vähentämiseksi. Ympäristösääntelyn ja mahdollisten uusien säännösten soveltaminen aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta.

Talouskasvun hauraus ja päätöksenteon hitaus ovat edelleen kysynnän kehittymisen pääasialliset riskit energiantuotantomarkkinoilla. Geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset sekä valuuttakurssien merkittävät vaihtelut, voivat saada jotkin valtiot lykkäämään investointipäätöksiä. Myös vaalit hidastavat liiketoimintaa joissakin maissa. Kilpailuympäristön aiheuttamat hintapaineet aiheuttavat edelleen riskejä.

Tietoturvariskien tehokas hallinta on entistä tärkeämpää, sillä kyberturvallisuus on muodostunut elintärkeäksi monien merenkulkuun liittyvien turvallisuus- ja suojajärjestelmien toiminnan ja hallinnan kannalta sekä energiahallintajärjestelmien merkityksen vahvistuessa uusiutuvan voimantuotannon kasvun myötä. Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut.

Konserni on vastaajana eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?