Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi–maaliskuun 2019 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 68.844.111 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 958 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 57.774.176 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä
31.3.2019 Osake- ja äänimäärä Osakevaihto
1-3/2019
WRT1V 591 723 390 68 844 111
1.1. - 31.3.2019 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätös
Osakekurssi 15,25 13,41 14,30 14,39
¹Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
31.3.2019 31.3.2018
Markkina-arvo, MEUR 8 512 10 621
Ulkomaalaisomistus, % 53,0 55,1

Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-maaliskuun 2019 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

BlackRock, Inc.:in osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 22.2.2019. Osakekaupan myötä BlackRock, Inc:in ja sen rahastojen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä oli 4,94% ja sen kokonaisomistus oli 5,35%.

BlackRock, Inc.:in osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 26.2.2019. Osakekaupan myötä BlackRock, Inc:in ja sen rahastojen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä oli 5,07% ja sen kokonaisomistus oli 5,42%.

BlackRock, Inc.:in osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 22.3.2019. Osakekaupan myötä BlackRock, Inc:in ja sen rahastojen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä oli 4,82% ja sen kokonaisomistus oli 5,38%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?